HumanaS – Kalendar aktivnosti 2008

Januar 2008 Peti nacionalni skup organizacija i institucija koje rade za i sa starijima “STARENJE U SRBIJI ZAHTEVA AKCIJU” je održan 29.januara 2008. u Beogradu. NVO Lastavica i Gerontološko društvo Srbije su bili organizatori skupa. Skup je bio fokusiran na lobiranje za dostojanstveno starenje, uključivanje starijih u razvoj nacionalnih socijalnih politika i dalju podršku u povezivanju organizacija koje se bave pitanjima starijih. Sa učešćem od 47 predstavnika: vladinih institucija (11), NVO (28), medija (3) i internacionalnih agencija (5), na sastanku  je diskutovano o sadašnjim aktivnostima u okviru projekata HumanaS mreže. Nacionalne institucije (Tim za implementaciju strategije za smanjenje siromaštva, Ministarstvo rada i socijalne politike, Nacionalni koordinator za starenje) i donatorske agencije (HTA, Progetto Svilupo) informisale su učesnike o  razvoju nacionalnih i medjunarodnih socijalnih politika i mogućnostima stavljanja u prvi plan tema (pitanja) vezanih za starenje. Prikaz regionalnih iskustava iz Slovenije o intergeneracijskoj solidarnosti I unutargeneracijskoj saradnji bio je koristan i inspirativan. Februar 2008 Konsultant za pitanja socijalnih penzija, Asghar Zaidi posetio je Srbiju od 21. do 23. februara 2008. On je savetovao mrežu HumanaS predloživši  poseban oblik socijalne penzione politike u Srbiji. Posetu je organizovala mreža HumanaS uz podršku Help Age International. Asghar Zaidi je imao zvanične sastanke sa g-djom Lučić (državna sekretarka), g-đom Radifković (pomoćnik ministra), g-dinom Savicević (šef odeljenja za PIO) pri Ministarstvu rada I socijalne politike, g-đom Milovanović (PRSP tim) i nacionalnim koordinatorom za starenje (g-đa...

Read More