Mesec: mart 2016.

Prvi regionalni sastanak projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“

  Crveni krst Srbije je od 9. do 11. marta uspešno organizovao prvi regionalni sastanak u okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ a koji se od početka februara implementira u pet država regiona uz finansijsku podršku Evropske unije kroz IPA fond, kao i Austrijske razvojne agencije ADA. Projekat koordinira Crveni krst Srbije, a tehničku podršku pruža Austrijski Crveni krst. Projekat predstavlja trogodišnji zajednički napor da se ojača pozicija starijih osoba u regionu kako bi učestvovale u donošenju odluka koje se tiču njih, njhove zajednice i društva u kome žive, kao i organizacija civilnog društva koje treba da...

Read More

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

Crveni krst Srbije počinje sa realizacijom IPA projekta pod nazivom „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“.  Prva aktivnost u projektu je sastanak partnera koji će se održati u Crvenom krstu Srbije od 9. do 11. marta. U pitanju je trogodišnji projekat koji je finansiran od strane Evropske unije, a deo finansijske podrške projektu obezbedila je Austrijska agencija za razvoj. Crveni krst Srbije je nosilac projekta, a partneri su Austrijski Crveni krst, Albansko udruženje gerontologa i gerijatara, NVO Osmjeh iz Bosne i Hercegovine, Crveni krst Crne gore, Makedonski Crveni krst i NVO Humanost iz Makedonije. Glavni cilj projekta je veće i aktivnije uključivanje starijih u procese donošenja odluka koje se tiču starenja i starosti, kao i jačanje pozitivne slike o starijim osobama u zemljama koje su uključene u projekat. Da bi se ovaj cilj ostvario neophodno je pre svega jačati kapacitete organizacija civilnog društva i samih starijih kroz edukacije i radionice. Vrlo je važan i rad sa medijima, kako bi se slika o starosti i starenju promenila. Ovo je način da se utiče na smanjivanje diskriminacije koja vrlo često predstavlja i put ka socijalnom isključivanju i nasilju. S tim u vezi u okviru projekta biće organizovane edukacije za novinare na temu starosti i starenja. Takođe je planiran i rad na podizanju svesti javnosti o zdravom starenju, celoživotnom učenju i volonterizmu kroz kampanje koje će biti organizovane u isto vreme u...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A