Mesec: april 2016.

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba: Prvi informativni sastanak

U okviru regionalnog projekta pod nazivom „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ koji koordinira i sprovodi Crveni krst Srbije, a koji je finansiran od strane Evropske komisije uz podršku Austrijske Agencije za razvoj 11. aprila u Crvenom krstu Srbije održan je prvi informativni sastanak. Sastanku su prisustvovali predstavnici mreže HumanaS, organizacija civilnog društva, predstavnici samih starijih, institucija koje rade sa starijima, kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih  Nacija i drugi partneri.   Na sastanku su predstavljeni ciljevi i aktivnosti trogodišnjeg projekta, koji će omogućiti veće i aktivnije uključivanje starijih u procese donošenja odluka koje se tiču starenja i starosti, kao i...

Read More

SVETSKI DAN ZDRAVLjA – 7.APRIL 2016. „POBEDI DIJABETES“

Svake godine 7. aprila u celom svetu obeležava se Svetski dan zdravlja na godišnjicu osnivanja Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Svetski dan zdravlja je globalna kampanja koja se svake godine fokusira na jedan od javno-zdravstvenih problema i pruža mogućnosti da se započne udružena akcija u cilju unapređanja zdravlja i blagostanja ljudi. Tema Svetskog dana zdravlja 2016. godine posvećena je dijabetesu, obeležava se pod sloganom, „POBEDI DIJABETES“. Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja i predstavlja veliki javno- zdravstveni problem. Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, u Republici Srbiji od dijabetesa boluje približno 710.000 osoba ili 12,4% odraslog stanovništva. Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa je 95% veći u odnosu na osobe sa tipom 1. Prema procenama 36% osoba sa tipom 2 dijabetesa nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest. Prevalencija dijabetesa raste sa godinama starosti, i procenjuje se da je gotovo polovina obolelih starija od 65 godina. Kod starijih osoba tip 2 dijabetesa otkriva se relativno kasno, kada su već prisutne brojne kardiovaskularne komplikacije. Zdravi stilovi života mogu u 70% slučajeva sprečiti nastanak tipa 2 dijabetesa, a zdrava ishrana značajno doprinosi smanjenju rizika. Tip 2 može biti sprečen ili se mogu ublažiti simptomi i njegove komplikacije zdravijim načinom život koji uključuje redovno vežbanje i zdravu ishranu. Razvijanje zdravih navika u ishrani dece je ključni faktir za zaustavljanje epidemije dijabetesa i korak ka...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A