osm1

U okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“, koji finansira Evropska unija i  Austrijska agencija za razvoj, preko Austrijskog Crvenog krsta, 18 i 19. jula u Sarajevu je održan sastanak strateškog planiranja Mreže nevladinih organizacija „Za dostojanstveno starenje“ iz Bosne i Hercegovine. Predstavnik Crevenog krsta Srbije koji koordinira regionalnim projektom prisustvovao je ovom sastanku. U projekat je uključeno pet zemalja preko 5 partnerskih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana: Albanija,  odnosno Albansko društvo gerontologa,  Bosna i Hercegovina, Duštvo za psihosocijalnu pomoć i razvijanje volonterskog rada –  OSMIJEH -Gračanica, Crveni krst Crne Gore, Crveni krst Makedonije i NVO Humanost iz Makedonije i Crveni krst Srbije.

Sastanak je deo potrebe da se na Zapadnom Balkanu intenziviraju aktivnosti za uključivanje starijih osoba u sve razvojne politike. Konkretno u Bosni i Hercegovini, ovo je gorući problem iz razloga jer podaci pokazuju da Bosna i Hercegovina spada u red najstarijih zemalja na svetu. Tokom sastanka napravljen je plan rada mreže za period 2016-2018 godina sa najznačajnijim zadacima mreže za taj period.

Mreža u Bosni i Hercegovini osnovna je 2000. godine sa ciljem da radi na poboljšanju kvaliteta života starjih, promovisanju aktivne uloge starijih osoba u društvu, motivisanju starijih da preuzmu odgovornost za probleme koji se njih tiču, kao i na zagovaranju i promovisanju njihovih ljudskih prava. Mrežu čini 15 organizacija iz cele Bosne i Hercegovine, ali je Mreža takođe otvorena za prijem novih članica koje su spremne da rade na ostvarenju cilja koji je sadržan u nazivu mreže „Za dostojanstveno starenje“.

osm2

Problem nevladinih organizacija koji se bave starijima jeste malobrojnost, mali ili nepostjeći budžeti,  neprepoznatost starijih kao ciljne grupe u javniim politikama, javnim budžetima, ali i  u donatorskim politikama uopšte. Dalje, problem su nedovoljna zainteresiranost i nedostatak svesti relevantnih aktera o urgentnosti, odnosno, shvatanju činjenice da moramo sad početi delovati da bi kvalitet života starijih bio bolji.

Tokom posete Bosni i Hercegovini organizovana je poseta Centru za zdravo starenje Novo Sarajevo i Partnerstvo za javno zdravlje, sa ciljem mogućnosti dalje saradnje i proširenja mreže.