sp1

U okviru regionalnog projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ koji realizuje Crveni krst Srbije održan je sastanak mreže HumanaS, a cilj je bio da se napravi strateško planiranje mreže za period  2016-2020 godina. Sastanak je održan 17. i 18. juna, a bio je usmeren na jačanje kapaciteta mreže i organizacija koje čine mrežu. Sastanku je prisustvovalo 23 osobe iz 12 organizacija koje čine mrežu HumanaS.

sp9

Mreža HumanaS postoji već dvanest godina, nastala je na inicijativu Crvenog krsta Srbije i čini je 15 organizacija koje se bave pitanjima starenja i starosi. Misija mreže je poboljšanje kvaliteta života starijih u Srbiji kroz različite zagovaračke akcije. Prvo strateško planiranje sprovedeno je 2008. godine i   tokom dugogodišnje postojanja, mreža je imala puno uspešnih akcija, a postala je vidljiva i prepoznatljiva u društvu. Ovo strateško planiranje sadržalo je sledeće segmente: istorijat, identifikovanje obaveza mreže, analizu okruženja, misiju i vrednosti, SWOT analizu, strateške ciljeve, strateške zadatke, strukturu mreže, plan prikupljanja sredstava, godišnji budžet i praćenje i ocenu uspešnosti. U okviru strateškog planiranja napravljena je i kratka studijska poseta Dnevnom centru Karitasa iz Šapca.

sp8

Zajednički zaključak je da je mreža imala puno uspeha, ali da su ovakvi zajednički sastanci neophodni pre svega za jačanje kohezije članica, kao i za razmenu iskustva i sugestije koje pomažu da se vide dobre aktivnosti, kao i one koje treba da se promene. Važan zaključak je i da je neophodno proširiti mrežu i uključiti nove članice.

„Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ je trogodišnji regionalni projekat koji je finansiran od strane Evropske unije, a deo finansijske podrške projektu obezbedila je Austrijska agencija za razvoj. Crveni krst Srbije je koordinator projekta, a partneri na prijektu su Albansko udruženje gerontologa i gerijatara, NVO Osmjeh iz Bosne i Hercegovine, Crveni krst Crne gore, Makedonski Crveni krst i NVO Humanost iz Makedonije. Austrijski Crveni krst će obezbediti tehničku podršku projektu.

sp7 sp2

Glavni cilj projekta je veće i aktivnije uključivanje starijih u procese donošenja odluka koje se tiču starenja i starosti, kao i jačanje pozitivne slike o starijim osobama u zemljama koje su uključene u projekat.

sp6 sp5

sp4 sp3