Mesec: jul 2016.

Diskriminacija starijih

Download “alc_toronto_declaration_en.pdf” alc_toronto_declaration_en.pdf – Downloaded 70 times – 677 KB Download “elder_abuse_booklet_june_2014.pdf” elder_abuse_booklet_june_2014.pdf – Downloaded 85 times – 265 KB Download “elder_abuse_leaflet.pdf” elder_abuse_leaflet.pdf – Downloaded 90 times – 83 KB Download “Euro-Parliament-Resolution-Long-Term-care.pdf” Euro-Parliament-Resolution-Long-Term-care.pdf – Downloaded 81 times – 74 KB Download “Elder abuse 2 year objectives HTA” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Downloaded 104 times – 49 KB Download “Elder abuse Policy Statement” elder_abuse_policy_statement_hta.doc – Downloaded 105 times – 136 KB Download “NASILJE_NAD_STARIJIM_OSOBAMA.pdf” NASILJE_NAD_STARIJIM_OSOBAMA.pdf – Downloaded 88 times – 164...

Read More

Crveni krst Srbije

ciljevi organizacije Crveni krst Srbije je najveca i najstarija humanitarna organizacija u zemlji. Osnovan je na inicijativu doktora Vladana Ðordevica 25. Januara 1876. godine, svega nekoliko meseci posle osnivanja Medunarodnog komiteta Crvenog krsta, što ga cini jednim od najstarijih nacionalnih društava Crvenog krsta na svetu. Od svog osnivanja Crveni krst Srbije radi u skladu sa sedam principa pokreta, a to su: humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Misija Crvenog krsta Srbije je da olakšava ljudsku patnju. Zadaci Crvenog krsta Srbije su: pružanje pomoci ugroženim licima u slucaju ratnog sukoba, prirodnih, ekoloških i drugih nesreca; spasavanje ugroženih života...

Read More

Help the aged

South Eastern and Central European Network Current project “South Eastern and Central European Network” is continuation of the previous 4 year project implemented by SEEN and coordinated by Help Age International. Objectives for overall project for period 2008-11: Strengthening and building capacities and skills of the  national networks on ageing Organisational development of partner NGOs Inclusion of older people in the national strategies and policy frameworks through MIPAA as a tool for realising OP rights, through national Focal Points on ageing Mainstreaming of ageing in the national policy development National recognition of the role of the focal point on ageing, and its empowering to take intersectoral action within each of the countries Development and monitoring of the implementation of the National Action Plans on ageing as well as strategies for social protection and inclusion Country Specific Objectives: Serbia Feasibility of the implementation of a social pension established (HAI Technical assistance) Political commitment to a social pension established through advocacy and influencing campaign Social pension implemented   Activities planned in reporting period: Annual national network meeting  including capacity building Feasibility assessment and developing a model of the social pension for Serbia Micro projects focusing on advocacy campaigns, policy influencing, engagement of older people in national strategy development and practical initiatives that mobilise communities in action for older people, implemented annually by the members of the networks; Monitoring and support visits...

Read More

Društvo za sva doba

U junu mesecu 2007. godine HumanaS je poceo sa realizacijom projekta ‘Društvo za sva doba’ uz finansijsku podršku Instituta za održive zajednice (ISC), a u partnerstvu sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku. Projekat se implementira kroz seriju regionalnih sastanaka sa predstavnicima relevantnih cinilaca lokalne zajednice (predstavnicima lokalnih vlasti, institucija, civilnog sektora kao i predstavnika samih starijih osoba). Projekat predvida da pokrije celokupnu teritoriju Srbije, organizovanjem 10 regionalnih sastanaka koji pokrivaju sve opštine u zemlji. Ciljevi projekta su: Promocija Nacionalne strategije o starenju na lokalnom nivou i razjašnjavanje uloge razlicitih cinilaca zajednice u njenoj implementaciji nudeci primere dobe prakse...

Read More

Amity

Udruženje „Snaga prijateljstva“ – Amity Ciljevi, misija i angažman Udruženja: Udruženje je osnovala grupa iskusnih socijalnih radnika, psihologa i drugih stručnjaka, 1999. godine, sa ciljem unapređenja i razvoja onih aspekata tadašnjeg sistema socijalne zaštite, koji su bili prepoznati kao nedovoljno razvijeni ili nedostajući. Stoga u fokusu našeg pristupa tada, a i danas (2016.) je izlazak ka korisniku, angažman na povećanju dostupnosti usluga socijalne zaštite, obezbeđivanje psihosocijalne podrške najisključenijim pojedincima, porodicama i grupama i njihovo osnaživanje za aktivno učešće u kreiranju usluga socijalne zaštite i društvenih politika koje ih se tiču. Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A