Vodić kroz prava 65+

Autor: mr Nadežda Satarić

Download “Vodič-kroz-prava-65.pdf” Vodič-kroz-prava-65.pdf – Downloaded 166 times – 646 KB

Život bez sećanja

Autorke: mr Nadežda Satarić, dr Aleksandra Milićević Kalašić

Download “Život-bez-sećanja-istraživanje.pdf” Život-bez-sećanja-istraživanje.pdf – Downloaded 167 times – 1 MB

Obespravljeni iz neznanja

Autorke: mr Nadežda Satarić, dr Aleksandra Milićević Kalašić, mr Tanja Ignjatović

Download “Obespravljeni-iz-neznanja.pdf” Obespravljeni-iz-neznanja.pdf – Downloaded 169 times – 10 MB

Dugotrajna nega starijih u Srbiji – istraživanje

Autorka: mr Nadežda Satarić

Download “Dugotrajna-nega-starijih-u-Srbiji-istraživanje.pdf” Dugotrajna-nega-starijih-u-Srbiji-istraživanje.pdf – Downloaded 159 times – 2 MB

Analiza zakona o socijalnoj zaštiti:

Autori: Nadežda Satarić, Marko Mihić, Marija Todorović, Vlade Satarić

Download “Zakon-o-socijalno-zaštiti-analiza.pdf” Zakon-o-socijalno-zaštiti-analiza.pdf – Downloaded 162 times – 7 MB

Download “Cost-benefit-analiza-ustanova-socijalne-zaptite-za-smeštaj-starijih.pdf” Cost-benefit-analiza-ustanova-socijalne-zaptite-za-smeštaj-starijih.pdf – Downloaded 151 times – 22 MB

Download “Informator-o-OCD-koje-rade-sa-starijima.pdf” Informator-o-OCD-koje-rade-sa-starijima.pdf – Downloaded 155 times – 666 KB

Download “Vaninstitucionalna-zaštita-starijih-ljudi-u-Srbiji.pdf” Vaninstitucionalna-zaštita-starijih-ljudi-u-Srbiji.pdf – Downloaded 155 times – 10 MB