Tokom studijske posete Sloveniji a u okviru projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba u kome učestvuju organizacije civilnog društva iz pet država regiona i kojim koordinira Crveni krst Srbije, organizovan je sastanak partnera na projektu. Predstavnici organizacija koje koordiniraju projekat na nacionalnom nivou: Albanska Asocijacija gerijatara i Gerontologa, NVO Osmijeh iz Bosne i Hercegovine, Makedonski Crveni krst i NVO Humanost iz Makedonije, kao i Crveni krst Crne Gore i Crveni krst Srbije su 27. septembra proveli dan analizirajući  dosadašnju implementaciju projektnih aktivnosti, izazove sa kojima su se susretali i primere dobre prakse. Važan deo sastanka bio je pregled finansijskih izveštaja, i diskusija o komunikaciji i aktivnostima u oblasti javnog zagovaranja. Finalni deo sastanka bavio se planovima aktivnosti za ostatak godine i opštom diskusijom o sledećim koracima u projektu.

 

Projekat finansira Evropska Unija kroz svoj IPA fond uz podršku Austrijskog Crvenog krsta i Austrijske Agencije za Razvoj.

 

img_20160927_092308 img_20160927_092313

agenda-1 agenda-2