U okviru projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba koji finansiraju Evropska unija kroz svoj IPA fond, Austrijska agencija za razvoj i Austrijski Crveni krst realizovana je studijska poseta partnera Sloveniji. Ova poseta je omogućila učenje primera dobre prakse u zaštiti starijih na lokalnom ali i na nacionalnom nivou. Slovenija je odabrana zbog zajedničkog iskustva socijalne i zdravstvene zaštite, ali i zbog toga što je sa jedne strane prepoznala važnost uključivanja starijih u pisanje javnih politika, a sa druge značaj i potrebu da se ljudska prava starijih što pre stave na agendu. Takođe, sve države u projektu se nalaze u nekom od stadijuma pristupanja Evropskoj Uniji pa je Slovenija odabrana i jer je jedna od najbližih EU država srodnih po institucionalnoj istoriji i sa rešenjima koja se mogu analizirati i primenjivati širom zapadnog Balkana.

 

Poseta je trajala od 28. do 30. septembra i sastojala se iz dva dela. Prvog dana 28. septembra delegacije iz pet zemalja koje učestvuju u projektu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija) i predstavnica Austrijskog Crvenog krsta su zahvaljujući Slovenskoj Filantropiji i Ministarstvu rada, porodice, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti učestvovale na 16. Festivalu Trećeg doba u Ljubljani: http://en.f3zo.si/festival-ljubljana/programme/. Delegacije su bile sastavljene od predstavnika organizacija koje projektom koordiniraju, predstavnika vlasti i samih starijih. Tog prvog dana pored prisustvovanja svečanom otvaranju, delegacija projekta bila je gost na prijemu kod Ministarke rada, porodice, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti dr Anja Kopač Mrak i Ombudsmana, Vlaste Nussdorfer, gde smo imali priliku da kratko predstavimo projekat i da postavimo pitanja.

 

Zatim smo prisustvovali panel diskusiji o pravcima razvoja javnih politika vezanih za starije i na kraju smo zahvaljujući ljubaznosti Ministarstva koje nam je obezbedilo salu imali panel u trajanju od dva sata gde je dr Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije predstavio projekat, a svaki od pojedinačnih nacionalnih partnera je imao priliku da govori o položaju starijih u zemljama Zapadnog Balkana i da svoje preporuke za njegovo poboljšavanje kroz aktivnosti na projektu. Moderator panela bila je dr Mateja Kožuh Novak iz Slovenske filantropije.

 

Drugi dan posete bio je fokusiran na usluge u zajednici, pa su partneri na projektu posetili Međugeneracijski centar u Žalecu. I ova poseta pokazala je koliko je važno sa stanovišta održivosti da cela lokalna zajednica prepozna značaj aktivnosti i važnost izgradnje kohezije društva kroz zajednički rad različitih organizacija i sektora i ljudi različitih generacija. Ovo omogućava bolji obuhvat korisnika, veći opseg relevantnih aktivnosti kao i stalnu i razmenu znanja i iskustva.

 

14432952_1190879594306207_402436445302936729_nimg_20160928_162708

img_20160928_170152img_20160928_165025

img_20160928_164052img_20160928_161727

img_20160928_172655

img_20160929_112837 img_20160929_103528 img_20160928_161255 img_20160928_164432