Povodom prvog oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba, danas je delegacija starijih posetila Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i imala razgovor sa pomoćnicom ministra, Brankom Gajić. Ova poseta deo je tradicionalne godišnje kampanje Starenje zahteva delovanje (Age Demands Action – ADA) koju na inicijativu organizacije HelpAge International sprovode stariji aktivisti u više od šezdeset država sveta.

 

Na sastanku sa pomoćnicom ministra razgovarano je o fenomenu demografskog starenja i potrebi da na njega reaguje čitavo društvo. Promovisanje zdravog starenja među svim generacijama jedan je od načina da se društvo pripremi za izazove budućnosti, kao i donošenje sistemskih rešenja koja će omogućiti starijima da što duže ostanu u svom okruženju i koriste svoje fizičke i mentalne potencijale.

 

Učesnici razgovora su se složili da je u ove svrhe važno promovisati volontiranje, kao jednu od aktivnosti izuzetno korisnih za čitavo društvo a posebno za starije, kao i saradnju između svih sektora.

 

Kako je jasno da je razvijanje međugeneracijske solidarnosti od izuzetnog značaja za razumevanje starenja i svih izazova ali i mogućnosti koje ono donosi, Ministarstvo se zalaže da vlada Srbije narednu godinu proglasi godinom međugeneracijske saradnje i radiće na tome da se promovišu volonterski centri, prepoznavanje društvene uloge neformalnih negovatelja i obezbeđivanje podrške za njihove aktivnosti.

 

img_20161004_102307