Dva predstavnika mreže HumanaS su na poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Hali 1A beogradskog sajma učestvovala na dve tribine u okviru 61. Međunarodnog sajma knjiga. Prva tribina je održana u 13 časova, a njena tema je bila Prevencija nasilja nad starijima u institucijama. Uvodno izlaganje na tribini dala je Nataša Todorović, koordinator mreže HumanaS, govoreći o nasilju nad starijima kao o javnozdravstvenom, društvenom problemu i obliku kršenja ljudskih prava. Navedeni su podaci o nasilju nad starijima na globalnom nivou i u Srbiji, od kojih su neki prikupljeni kroz istraživanja koje je realizovao Crveni krst Srbije, kao i preporuke za prevenciju ovog najmanje istraženog oblika nasilja. Nataša Todorović je naglasila važnost ojačavanja mreža socijalnih kontakta u prevenciji nasilja nad starijima i smanjenju rizika od ove forme nasilja.

 

image-0-02-05-01dae073b7058a8132d62e90d6917e13a97994df635171b590df00eb6f4a1782-v

 

Druga tribina, sa početkom u 18 časova je bila posvećenja volontiranju, ponovo sa fokusom na starije osobe. Tema tribine je bila Volontiranje seniora u zajednici –prilika za sve generacije a pored Nataše Todorović na njoj je iz HumanaS-a učestvovao i Dušan Zdravković iz Društva za obrazovanje odraslih.  Uvodnu reč je i ovog puta imala Nataša Todorović govoreći o značaju volontiranja, a oslanjajući se na bogato iskustvo Crvenog krsta Srbije u ovoj sferi. Istaknuto je da volontiranje promoviše solidarnost i omogućava ugroženim grupama da budu aktivni članovi zajednice čime se pojačava društvena kohezija. Volontiranje ima i zdravstvene benefite za osobe koje volontiraju, takođe podstiče samopouzdanje, omogućava učenje novih veština i pomaže da osoba proširi krug svojih socijalnih kontakta.

 

image-0-02-05-2be0a5be51259836e79fc20ec7d79bbbbfac45c61f77dfc7dca9b0d4b42b5483-v

 

Na tribini su govorili i mladi volonteri Crvenog krsta Savskog venca i Crvenog krsta Starog grada i pričali o primere dobre prakse, o brojnim primerima saradnje između mlađih i starijih volontera u različitim programima Crvenog krsta, kao i o tome šta su sve kroz aktivnosti naučili od starijih volontera.

 

image-0-02-05-42ef99b6139ad77f28872c56c55e8c5408878ccfeec6b2283867230e4d1d5228-v

 

Dušan Zdravković je govorio o zajednicama koje uče kao primeru dobre prakse kojim se pojačava socijalna inkluzija i stvaraju se jače veze među generacijama što vodi do inkluzivnijeg i povezanijeg društva.

 

image-0-02-05-80a0e8641878a571910af171ff98ff6868f81da5eecb6db5f522f6402e157bff-v