Mesec: novembar 2016.

Izrada Rodne analize za Srbiju – fokus grupa

Na poziv Prof. dr Mirjane Dokmanović, konsultantkinje za izradu Rodne analize za Srbiju, Nataša Todorović , stručni saradnik Crvenog krsta Srbije i  koordinator mreže HumanaS učestvovala je u radu fokus grupe koja se održala  u petak, 18. novembra 2016. godine, u prostorijama EU Info Centra. Fokus grupa je organizovana  sa ciljem da se ispita stanje rodne ravnopravnosti u Srbiji i mogućnosti eliminisanja uzroka diskriminacije žena, kao i poboljšanja njihovog položaja. Značajno je to što je bilo mogučnosti da se ukaže na položaj starijih žena u Srbiji, kao i da se naglasi  izuzetno težak položaj starijih žena u ruralnom području,...

Read More

Populaciona strategija – inicijalni sastanak

Ministarka bez portfelja u vladi Srbije, Prof. dr Slavica Đukić Dejanović je 17. novembra održala inicijalni sastanak sa organizacijama civilnog društva u cilju veće saradnje i zajedničkog rada na Populacionoj strategiji. Sastanku su prisustvovali predstavnici dve organizacije koje su članice mreže HumanaS: Crveni krst Srbije i Amity. Svakako će ovakvi sastanci omogućiti da se položaj starijih u Srbiji poboljša i ostvariti jedan od naših ciljeva, a to je uključivanje starenja u sve...

Read More

Predstavnici mreže HumanaS na Regionalnoj konferenciji za ravnopravnost Jugoistočne Evrope

U Beogradu je 16. novembra 2016. godine održana Regionalna konferencija tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope. Povodom Međunarodnog dana tolerancije potpisana je Izjava o saradnji tela za ravnopravnost u Jugoistočnoj Evropi, polazeći od ključne uloge tih tela u suzbijanju diskriminacije i postizanju pune ravnopravnosti svih članova društva. Ovoj konferenciji su na poziv Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, Brankice Janković, prisustvovali i predstavnici Crvenog krsta Srbije i nevladine organizacije Amity – Snaga prijateljstva, članice mreže HumanaS. Činjenica je da će ova aktivnost unaprediti naša nastojanja za postizanje veće socijalne inkluzije starijih u okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba...

Read More

Monitoring poseta Crnoj Gori, TASIOP projekat

Crveni krst Srbije kao koordinator projekta ’’Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba’’, ima obavezu da poseti sve partnere u projektu i da se upozna sa realizacijom projekta u svih pet zemalja, kao da i, ukoliko dođe do nekih problema u realizaciji pomogne partneru prilikom prevazilaženja problema. Druga monitoring poseta u projektu je bila Crvenom krstu Crne Gore i mreži Dignitas i organizovana je u petak 11. novembra 2016. godine. Sastanak je organizovan u prostorijama Crvenog krsta Crne Gore, a sastanku su prisustvovali predstavnici mreže Dignitas, Zavoda za socijalnu i dečju zaštitu i Ministarstva za rad i socijalno staranje. Kao...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A