U sklopu dužnosti koordinatora projekta ’’Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba’’, Crveni krst Srbije ima obevezu da poseti sve partnere u projektu i upozna se sa realizacijom projekta u svih pet zemalja u regionu. Dodatno, ukoliko se utvrdi da postoje problemi u realizaciji Crveni krst Srbije je tu da pomogne partneru u njihovom prevazilaženju, ponudi primere dobre prakse iz drugih država i slično.  Treća monitoring poseta organizovana je 8. i 9. januara 2017. godine i tokom nje su koordinatori projekta, Nataša Todorović i Milutin Vračević posetili Tiranu. Njihov domaćin bilo je Albansko udruženje gerijatara i gerontologa (AAGG) koje kao partner koordinira projektom u Albaniji.

IMG_20170109_122920

 

Sastanci su organizovani u prostorijama članica mreže MOSHA. Ova mreža postoji već duže od decenije, njome koordinira AAGG i  njene članice su organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima starijih i starenja. Cilj mreže je pre svega zagovaranje za poboljšanje kvaliteta života starijih osoba u Albaniji, poštovanje ljudskih prava starijih, uključivanje starenja i starosti u agendu svih javnih politika, kao i kreiranje pozitivne slike o starijim osobama. Poseban segment njihovih zagovaračkih aktivnosti se odnosi na konkretne olakšice starijim osobama u Albaniji u pristupu uslugama.

 

IMG_20170109_122951

 

Sastancima su pored predstavnika Albanskog udruženja gerijatara i gerontologa prisustvovali predstavnici Albanskog udruženja za integraciju starijih (potpredsednik Liri Tahula), Udruženja demografa (predsednik Ilia Telo i član Kico Zoso), Udruženja penzionera Albanije (predsednik udruženja Faix Xhani kao i predsednik podružnice u Tirani Enver Hasa, i članovi Flora Agolli i Velo Cfarku). Koordinatori projekta razgovarali sa predstavnicima organizacija koje ga sprovode u Albaniji, o implementaciji, aktivnostima i planovima za naredni period, kao i finansijskom delu projekta.

Tokom razgovora predstavnici organizacija mreže MOSHA su opisali kako su bili intenzivno uključeni u pisanje petogodišnjeg izveštaja o sprovođenju Madridskog Internacionalnog plana akcije o starenju i nadležnom ministarstvu pomogli u prikupljanju podataka i primera dobre prakse. Ovo je prvi put da su u Albaniji organizacije civilnog sektora uključenje u pripremu ovog izveštaja i to se pokazalo kao uspešan model saradnje.

IMG_20170109_091645

 

Takođe, u dosadašnjem toku projekta partneri u Albaniji su imali intenzivne zagovaračke aktivnosti koje su se ticale smanjenja troškova transporta u javnom prevozu u Tirani za starije od 65 godina, kao i uključivanja starijih od 65 godina u nacionalni program besplatnih sistematskih zdravstvenih pregleda, što će doprineti boljem zdravstvenom statusu starijih, a time i njihovoj lakšoj i boljoj socijalnoj inkluziji. Tokom ovih aktivnosti partneri u projektu su se tokom prošlog meseca sastali sa albanskim premijerom i predočili mu probleme sa kojima se starije osobe u Albaniji suočavaju.

IMG_20170109_142115

 

Opšti zaključak je da je mreža u Albaniji prilično specifična jer najveći deo njenih članica čine upravo udruženja aktivnih starijih. Ovo daje njihovim aktivnostima autentičnost – njihovi predstavnici znaju šta starijima treba i njihov napor u borbi za prava starijih motivisan je stvarnim poznavanjem potreba i kapaciteta ove grupe. Dodatno, ova mreža ima i jaku akademsku i istraživačku bazu što dalje povećava njene zagovaračke kapacitete.