Hleb života sprovodi program brige o starijima od 2004. godine sa ciljem da doprinese dostojanstvenom životu starijih sugrađana u društvu.

Od januara 2017 u naredne tri godine Hleb života nastavlja dalji rad kroz projekat Briga o starijima i razvijanja seniorskog aktivizma. Pri tom, saradnja sa drugim organizacijama, posebno sa Mrežom HumanaS i relevantnim institucijama je od ključnog značaja za dalji razvoj.

 

Cilje u ovom Projektu  Hleb života nastoji da dosegne kroz:

 • Usluge pomoći u kući za oko 100 siromašnih starijih prema jasno određenim kriterijumima;
 • Motivaciju starijih osoba i njihovo učešće u aktivnostima Dnevnog Kluba na opštini Vračar kao i dva kluba, u Obrenovcu i Čukarici gde se seniori okupljaju jednom nedeljno. Oko 180 seniora je uključeno u aktivnosti po svom izboru.

 Aktivnosti starijih su struktuirane kroz sledeće grupe samopomoći:

 • Kulturne: izleti, posete u pozorištima, muzejima, literarna, pevačka, folklorna grupa;
 • Rekreativna grupa: vežbe, sport, društvene igre;
 • Obrazovanje: kompjutersko i engleski jezik, okrugle stolove, društvene igre;
 • Kreativna grupa / umetničke aktivnosti: etno proizvodi, ručno rađene čestitke, ukrasi, itd
 • Solidarnost/ grupne aktivnosti (organizovanje ručkove, podrška sa materijalnom pomoći siromašnim članovima kluba,pružanje  medicinskih saveta, itd

Pored toga, seniori organizuju aktivnosti kroz saradnju sa  drugim Gerontološkog klubovima iz   Beograda.

 

 • Zastupanje
  • kroz zalaganje za specifična prava korisnika u relevantnim zdravstvenim i socijalnim institucijama;
  • sa Mrežom HumanaS: rad na poboljšanju kvaliteta života i položaja starijih, kao smanjenje diskriminacije i zlostavljanja starijih u Republici Srbiji

Posebno važan element zastupanja je osnivanje i rad neformalne mreže na opštini Vračar rad na povećanju svesti o pravima i potrebama osoba koja žive sa demencijom kroz informisanje javnosti, organizovanje okruglih stolova, identifikaciju porodica sa članom koji pate od demencije, obučavanje negovatelja i volontera, davanje saveta porodicama koji imaju članove sa demencijom. U neformalnoj mreži na ovim aktivnostima su udruženi: Hleb života, Okrilje, Centar za socijalni rad, Crveni krst Vračara.