Novi blog post na sajtu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva koji piše Nataša Todorović, stručni saradnik, Crvenog krsta Srbije govori o značaju međugeneracijske solidarnosti i potrebi da se ona unapredi.

 

Kreiranje svesti je važno za međugeneracijsku solidarnost, ne samo poziv na ravnopravnost i međugeneracijku odgovornost, već njihova komplementarnost omogućiće kreiranje javnih politika koje će smanjiti jaz između generacija i jaz u društvu u celini.

 

Saznajte više: http://www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/?p=8220