Crveni krst Srbije u partnerstvu sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) od 1. jula 2017. godine otpočeo je sa realizacijom projekta ”Starenje u gradu”. U okviru ovog projekta biće realizovano istraživanje u 12 gradova u Srbiji o potrebama, izazovima i mogućnostima sa kojima se suočavaju starije osobe u gradu. Jedna od prvih aktivnosti u okviru projekta bila je fokus grupa organizovana u Crvenom krstu Kruševca 26. jula 2017. godine. Dvanaest starijih osoba iz Kruševca govorilo je o pristupu uslugama zdravstvene i socijalne zaštite, o dostupnosti prevoza, celoživotnog učenja, o bezbednosti, ali i o mogućnostima za uključivanje u socijalni i društveni život u zajednici.

 

Projekat traje šest meseci i omogućiće izradu preporuka za poboljšanje kvaliteta života starijih muškaraca i žena koji žive u gradovima Srbije. Takođe će omogućiti i da se istaknu primeri dobre prakse.