Mesec: oktobar 2017.

Deset godina kampanje “Starenje zahteva delovanje” (ADA) obeleženo posetom starijih žena Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Pre tačno deset godina na inicijativu HelpAge International širom sveta počela je globalna kampanja ADA – Starenje zahteva delovanje, koja je imala za cilj da se povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba, starije osobe susretnu sa donosiocima odluka i da istaknu probleme i izazove  sa kojima se suočavaju, ali i  da istaknu značaj svog učestvovanja u društvu. Ove godine su u preko 55 zemalja sveta starije osobe pokušale da donosiocima odluka prikažu doprinos starijih u društvu. Crveni krst Srbije, članice mreže HumanaS i starije žene su ove godine imale sastanak sa pomoćnikom Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i...

Read More

Starenje u gradu – fokus grupa u Kraljevu

Crveni krst Srbije i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti nastavili su već započeto istraživanje  ”Starenje u gradu” koje podržava Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA). U okviru projekta održana je fokus grupa u Crvenom krstu Kraljeva 6. oktobra 2017. godine. Informacije do kojih smo došli kroz fokus grupe sa jedne strane pokazuju sličnosti među gradovima, sa druge strane pokazalo se da postoje i izvesne razlike. U Beogradu je istaknuto da se dešava da se stariji ne osećaju dovoljno bezbedno, za razliku od manjih gradova gde stariji procenjuju da bezbednost nije problem. Zaključak sa fokus grupa je da je socijalna izolacija starijih...

Read More

Starenje u gradu: Fokus grupa sa starijima u Inđiji

U okviru projekta ”Starenje u gradu” koji Crveni Krst Srbije realizuje u saradnji sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti 5. oktobra 2017. godine održana je fokus grupa u Crvenom krstu Inđije. Starije osobe iz Inđije govorile su o uslugama zdravstvene i socijalne zaštite, o bezbednosti, o lokalnom transportu, ali i o svojim interesovanjima i uključivanju u različite aktivnosti koje se organizuju u lokalnoj zajednici. Stariji su govorili i o diskriminaciji i međugeneracijskoj solidarnosti. Nakon fokus grupe održana je prezentacija prošlogodišnjeg istraživanja “Položaj starijih u selu”, kojoj su prisustvovali stariji, ali i predstavnici lokalne samouprave, centra za socijalni rad i predstavnika...

Read More

Jubilarna deseta Olimpijada sporta, zdravlja i kulture Trećeg doba

Jubilarna desete Olimpijada sporta, zdravlja i kulture Trećeg doba  održana je u Vrnjačkoj Banji od 29.9. d0 3.10. 2017. godine.  Ove godine Olimpijada je okupila više od 1.000 učesnika iz zemlje i inostranstva. Stariji su se takmičili u sedam disciplina 1. ŠTAFETA – Brzo hodaj, al’ ne trči 2. ŠAH – Igrajmo šah po pravilima šahovske igre 3. STRELjAŠTVO -Kakvo nam je oko sokolovo? 4. PIKADO – Budimo smireni i precizni 5. FUDBAL – Precizno sa bele tačke! 6. KOŠARKA – Slobodna bacanja 7. RIBOLOV. Organizator Olimpijade trećeg doba je Pokret za treće doba Srbije, a članice mreže HumanaS od...

Read More

Studija o položaju i potrebama staračkih domaćinstava Novog Beograda

Članica mreže HumanaS udruženje „Snaga prijateljstva“ – u utorak, 10.oktobra 2017. godine, u 12h u Medija centru, Terazije 3, Beograd, sala na II spratu predstaviće Izveštaj o istraživanju potreba staračkih domaćinstava Novog Beograda.  Ovo istraživanje treba da da jasniju sliku o položaju i potrebama starijih koji žive na Novom Beogradu, ali takođe da nam da jasniju sliku o uključenosti starijih u društvene događaje  i svakodnevni...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A