Jedna od redovnih aktivnosti Crvenog krsta Srbije u okviru projekta ’’Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba’’, je organizovanje monitoring poseta partnerima. Ove posete omogućavaju da se bolje razume realizacija projekta koja zavisi od konteksta u pojedinačnoj zemlji i da se kroz posete omogući lakša komunikacija i pružanje podrške i pomoći partnerima koji realizuju projekat u drugim zemaljama. Druga poseta u okviru projekta partnerima iz Bosne i Hercegovine organizovana je 14. i 15. decembra 2017. godine i tokom nje su koordinatori projekta, dr Milutin Vračević i Nataša Todorović posetili predstavnike NVO Osmijeh.

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj implementaciji projekta u Bosni i Hercegovini i budućim planovima i aktivnostima mreže “Za dostojanstveno starenje“. Partneri su započeli istraživanje i raspisan je konkurs za mikrograntove. Takođe su u narednih mesec dana planirane edukacije za građanski aktivizam. Jedna od važnih tema razgovora bili su i  rokovi, kao i komunikacija sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je napravljen plan za naredni period.