Konferencija pod nazivom “Socijalna inkluzija starijih-faktor razvoja društvaodržana je 20. i 21. decembra 2017. godine u Crvenom krstu Srbije. Konferencija je deo projekta „INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA“.

Konferenciju je otvorila Vesna Milenović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, koja je govorila o značaju umrežavanja i partnerstvima koja su jako važna kada se zagovara za poboljšanje kvaliteta života starijih žena i muškaraca. Na konferenciji su učestvovali: Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, dr Danilo Arsenijević iz Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku, Marija Babović istraživač SeConsa, Lina Al Qurah, predstavnica HelpAge International, Kancelarije za Istočnu Evropu, Centralnu Aziju i Bliski Istok, Gradimir Zajić, sociolog i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Drugog dana na konferenciji su učestvovale i Jelena Stević i Marija Vujković iz Građanskih inicijativa. Takođe su na konferenciji učestvovali i partneri iz Crvenog krsta Crne Gore i mreže Dignitas iz Crne Gore, kao i predstavnici Crvenog krsta Makedonije i mreže InkluzivaM iz Makedonije. Učešće partnera iz Crne Gore i Makedonije deo je redovne aktivnosti u projektu koja se odnosi na posetu partnera Srbiji, čiji je cilj razmena iskustva dobre prakse.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prikazala je reazultate istraživanja koje je sprovedeno ove godine, a koje je imalo za cilj da se definišu indikatori diskriminacije.  Radi se o pilot projektu i indikatori još uvek treba da se razviju.

Dr Danilo Arsenijević iz Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku, naglasio je da u godini međugeneracijske saradnje treba smanjiti jaz među generacijama i povećati međugeneracijsko susretanje.

Marija Babović, istraživač SeConsa objasnila je cilj i svrhu istraživanja koje se u okviru projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba sprovodi, ukazujući na šta treba da obratimo pažnju. Na primer, stopa rizika od siromaštva niža je kod starijih nego kod mlađih, a osnovno je pitanje šta to tačno znači. Slobodno vreme je kraće za sat vremena kod žena u odnosu na muškarce. Istraživanje će biti završeno tokom januara sledeće godine.

Lina Al Qurah, predstavnica HelpAge International, Kancelarije za Istočnu Evropu, Centralnu Aziju i Bliski Istok govorila je o značaju mreža za zagovaranje. Posebno je istakla da kada je zagovaranje za starije u pitanju imamo tri načina zagovaranja: zagovaranje za starije, sa starijima i zagovaranje samih starijih.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije govorila je o tome šta je sve na projektu postignuto u svih pet zemalja regiona. Posebno značajan deo je podrška organizacijama na nivou lokalne zajednice kroz finansiranje mikroprojekata i od 75 prispelih projekata na konkurs 48 je odobreno u Srbiji, Albaniji, Makedoniji i Crnoj Gori. Očekuje se i završetak konkursa za mikroprojekte u Bosni i Hercegovini.

Gradimir Zajić, sociolog govorio je o zajednicama i njihovoj raznovrsnosti, da one predstavljaju ”mesta” gde se deli nešto sa drugima. Činjenica je da je potrebna podrška iz okruženja, ali i da starije osobe same sebi stvaraju uslove da ne budu marginalizovane upravo kroz samoorganizovanje.

Igor Jokanović i Jelena Šofranac govorili su o demografskoj situaciji u Crnoj Gori, ali i o programima i projektima namenjenim starijima, kao i o radu mreže Dignitas.

Ljupka Petkovska je predstavila istraživanje o položaju starijih u Makedoniji koje je sprovedeno u okviru projekta i predstavlja prvo ovako veliko istraživanje u Makedoniji.

Drugi dan je bio usmeren pre svega na dobitnike mikrograntova. Jelena Stević iz Građanskih inicijativa govorila je o finansijskim procedurama za pravdanje EU projekata, dok je Marija Vukajlović, takođe iz Građanskih inicijativa  govorila o vidljivosti i zahtevima koje vidljivost mora da zadovolji. Učesnici su imali mogućnost da postavljaju pitanja, što će doprineti njihovom boljem razumevanju projekta i svoje uloge u njemu.

Projekat „INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA“ finansiraju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst.

Program konferencije