Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u utorak 21. februara 2018. godine u Domu Narodne skupštine Republike Srbije organizovali su konferenciju pod nazivom „Međugeneracijska solidarnost i dostojanstveno starenje”. Poruka konferencije je kreiranje svesti o važnosti međugeneracijske solidarnosti, ne samo poziv na ravnopravnost i međugeneracijku odgovornost, već njihova komplementarnost koja treba da nam omogući kreiranje javnih politika koje će smanjiti jaz između generacija i jaz u društvu u celini, a ujedno stvoriti uslove za stvaranje društva za sve generacije.

Na konferenciji o međugeneracijskoj solidarnosti govorili su: Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine; Dragana Kalinović, direktorka RF PIO – Penzijski sistem Srbije zasnovan na principima međugeneracijske saradnje i solidarnost; Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti – Aktivna i dostojanstvena starost; Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Briga države o starim osobama i promocija Penzionerskih kartica za sve penzionere u Srbiji; Suzana Mišić, direktorka Ustanove Gerontološki centar Beograd – Unapređenje kvaliteta života korisnika Gerontološkog centra Beograd kroz program usavršavanja ličnih kompetencija i veština; Gordana Bjelobrk, Republički zavod za statistiku – Novi izazovi u promeni starosne strukture stanovništva Republike Srbije. Konferenciji je prisustvovalo preko 150 učesnika različitih generacija.

Na konferenciji su dodeljene povelje najistaknutijim volonterima i starijim osobama koji su pobedili na konkursu „Glasa osiguranika” za najlepšu pesmu/priču o solidarnosti među generacijama. Jedan od dobitnika povelje je volonter Crvenog krsta Srbije Slaviša Petrov koji već dugi niz godina volontira u Programu brige o starijima u Crvenom krstu Paraćina. Volontirajući na ovom programu Slaviša redovno posećuje 15 starijih osoba, poklanjajući starijima 15 do 20 časova svog slobodnog vremena vođen altruističkim motivom da pomogne onima kojima je pomoć potrebna i time promovišući međugeneracijsku saradnju u svojoj sredini.

Jedan od dobitnika povelje je i predstavnik Volonterskog servisa Zvezdara Radmila Urošević koja već dugi niz godina promoviše međugeneracijsku saradnju. Volonterski servis Zvezdara je prijatelj mreže HumanaS.

Nakon konferencije je u Vladi Srbije održana konstitutivna sednica Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti čiji su članovi i predstavnici Crvenog krsta Srbije, Nataša Todorović, Gerontološkog društva Srbije, Dragana Dinić i Saveza penzionera Srbije, Vasilije Bjelobrković.