Mesec: april 2018.

Peti Festival međugeneracijske solidarnosti OKej, Beograd, 23-25. April 2018

Festival međugeneracijske saradnje pod nazivom „OKej“ pokrenut je 2013. godine od strane Gerontološkog centra Beograd. Festival je inspirisan akcijom „Deke i bake sve za unuke“ iz 1973. godine iz koje su počeli da niču prvi klubovi za starije a njegov cilj je povezivanje ljudi, različitih generacija i kultura, organizacija i razmena dobre prakse. Program festivala je modularno-nadograđujućeg karaktera i realizuje se kroz partnerstvo sa javnim i civilnim sektorom.   Ove godine je po peti, jubilarni put festival otvoren 23. aprila u kripti Hrama Svetog Save a njegov program baziran je na zajedničkim principima Nacionalne strategije o starenju i Nacionalne...

Read More

Sastanak mreže InkluzivaM

Sastanak mreže InkluzivaM održao se 20. 21 i 22. aprila 2018. godine u trening centru Crvenog krsta Makedonije “Solferino” u Strugi. Sastanku je prisustvovao koordinator projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP) Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije.   Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija članica mreže InkluzivaM, kao i predstavnici organizacija civilnog društva koje u okviru projekta implementiraju mikrograntove. Na sastanku je učestvovao predstavnik Ministarstva za socijalna pitanja, Zoran Blaževski i govorio je o sistemu socijalne zaštite u Republici Makedoniji. Predstavnik Instituta za javno zdravlje, prof. dr Elena Kosevska govorila je o planu za zdravo i aktivno starenje,...

Read More

Poseta Dnevnom centru za starije osobe u Skoplju

Koordinator projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP) je od 19. do 22. aprila 2018. godine posetio partnere iz Makedonije.   Tokom posete prva dva dana bila su usmerena na posetu Crvenom krstu Makedonije i NVO Humanost koji koordiniraju rad mreže InkluzivaM. Sa partnerima se razgovaralo o dosadašnjoj realizaciji projekta i budućim planovima za jačanje socijanlog uključivanja starijih osoba. U okviru posete Nataša Todrorović koordinator Crvenog krsta Srbije obišla je jedan od Dnevnih centara u Skoplju, gde se stariji redovno okupljaju, a pored zdravstveno-preventivnih aktivnosti i edukacija, stariji koriste slikarstvo kao put ka socijalnoj uključenosti. Članovi ovog centra...

Read More

Sastanak evropskih eksperata povodom izrade preporuka za deveti sastanak Otvorene radne grupe za starenje

12. i 13. aprila 2018. godine Evropska regionalna kancelarija Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija i Age Platform Europe organizovali su seminar pod nazivom „Sastanak evropskih eksperata za izradu preporuka za Deveti sastanak Otvorene radne grupe za starenje“. Seminar je održan u prostorijama Age Platform Europe u Briselu. Na seminaru je učestvovalo 36 predstavnika evropskih institucija, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i akademije. Sastanak je obuhvatio četiri sesije podeljene u sledeće tematske celine: Dugoročna nega i palijativna nega; Ravnopravnost i nediskriminacija; Nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje; Autonomija i nezavisnost. Cilj sesije o dugotrajnoj nezi i palijativnoj nezi bio je...

Read More

Dva Saveta Vlade Republike Srbije značajna za kvalitet života u starosti

Na osnovu odluke Vlade od 14. februara 2017. godine, predstavnik Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović postala je član Saveta Vlade za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti, a 29. decembra 2017 godine odlukom Vlade postala je i član Saveta za pitanja starenja i starosti. Pored Crvenog krsta Srbije u Savetu za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti je i Gerontološko društvo Srbije, članica mreže HumanaS, a u Savetu za pitanja starenja i starosti je pored Crvenog krsta Srbije i Gerontološkog društva Srbije jedno mesto obezbeđeno i za predstavnika mreže HumanaS. Prva konstitutivna sednica Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti održana...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A