Na osnovu odluke Vlade od 14. februara 2017. godine, predstavnik Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović postala je član Saveta Vlade za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti, a 29. decembra 2017 godine odlukom Vlade postala je i član Saveta za pitanja starenja i starosti.

Pored Crvenog krsta Srbije u Savetu za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti je i Gerontološko društvo Srbije, članica mreže HumanaS, a u Savetu za pitanja starenja i starosti je pored Crvenog krsta Srbije i Gerontološkog društva Srbije jedno mesto obezbeđeno i za predstavnika mreže HumanaS.

Prva konstitutivna sednica Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti održana je 21. februara 2018. godine.

Prva sednica Saveta za pitanja starenja i starosti održana je 19. marta 2018. godine u Vladi republike Srbije. Sednici je predsedavala prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku i ujedno predsednik Saveta.

Predstavnik Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović je na sednici članovima Saveta predstavila petodgodišnji Nacionalni izveštaj o primeni Madridskog međunarodnog akcionog plana za starenje (2012-2017) i Ministarsku deklaraciju i Političku NVO  deklaraciju koje su potpisane na Ministarskoj konferenciji o starenju u Lisabonu održanoj 21. i 22. septembra 2017. godine. Ona je u svom izlaganju istakla nekoliko važnih instrumenta i ciljeva implementacije Madridskog međunarodnog akcionog plana za starenje:

– duži radni vek i izgradnja kapaciteta da se on omogući;

– nediskriminacija (zabrana diskriminacije, rodna ravnopravnost, eliminacija zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja kod starih);

– socijalna uključenost starih (celoživotno učenje, edukacije, učešće starijih radnika na tržištu rada);

– zdravstvena i socijalna zaštita (zdravo starenje, raznovrsne kvalitetne usluge, servisi, licencirani pružaoci usluge domskog smeštaja);

– međugeneracijska solidarnost (ostvarivanja efikasne međusobne podrške i saradnje između različitih starosnih grupa);

– prepoznavanje potencijala starijih (fizička, mentalna i socijalna dobrobit);

– obezbeđivanje dostojanstvenog starenja (zaštita uživanja svih ljudskih prava i dostojanstva starijih osoba).