Festival međugeneracijske saradnje pod nazivom „OKej“ pokrenut je 2013. godine od strane Gerontološkog centra Beograd. Festival je inspirisan akcijom „Deke i bake sve za unuke“ iz 1973. godine iz koje su počeli da niču prvi klubovi za starije a njegov cilj je povezivanje ljudi, različitih generacija i kultura, organizacija i razmena dobre prakse. Program festivala je modularno-nadograđujućeg karaktera i realizuje se kroz partnerstvo sa javnim i civilnim sektorom.

 

Ove godine je po peti, jubilarni put festival otvoren 23. aprila u kripti Hrama Svetog Save a njegov program baziran je na zajedničkim principima Nacionalne strategije o starenju i Nacionalne strategije za mlade, promovisanju i razvoju međugeneracijske solidarnosti i podsticanju međugeneracijske saradnje i dijaloga. U okviru prvog dana ovogodišnjeg festivala dodeljivane su i nagrade za posebne doprinose u okviru rada sa starijim sugrađanima, a jedna od njih, za podršku doživotnom učenju i aktivnom starenju dodeljena je stručnoj saradnici Crvenog krsta Srbije, Nataši Todorović članica Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti, savetodavnog tela Vlade Republike Srbije. Priznanje joj je dodeljeno za dugogodišnje promišljanje i angažovanje u okviru civilnog sektora za stvaranje normativnog i funkcionalnog okvira bez uzrasne diskriminacije i kreiranja dobrih primera prakse uključivanja mladih u akcije Crvenog krsta na negovanju tolerantne međugeneracijske komunikacije.

 

Tokom trodnevnog festivala organizovane su različite međugeneracijske aktivnosti: koncert, informatička olimpijada, izložba plakata PLAKArT, radionica učenja srpskog narodnog kola, ekipni turnir u igri „Ne ljuti se čoveče“, urbani orijentiring, košarkaška utakmica za sve generacije i druge. Kreirane su i zone susreta u okviru kojih su generacije mladih i starijih mogle da podele i iskuse različite kreativne forme saradnje i da se okupe kako bi razgovarale i delile iskustva i zaključke.