Mesec: maj 2018.

Poseta Srbiji predsednice Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA), Susan Somers

Predsednica Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA), Susan Somers posetila je Srbiju u periodu od 16. do 25. maja 2018. godine. Cilj njene posete bio je da se upozna sa radom predstavnika mreže INPEA u Srbiji, Nataše Todorović i dr Milutina Vračevića, iz Crvenog krsta Srbije. Istovremeno, g-đa Somers je imala niz sastanaka na kojima je imala priliku da vidi zalaganja različitih institucija, organizacija i pojedinaca na prevenciji nasilja nad starijima u Srbiji. 17. maja je gospođa Somers bila na sastanku mreže HumanaS i upoznala se sa projektom „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP) koji koordinira...

Read More

10. Međunarodni gerontološki kongres, 18. i 19. maj 2018. godine, „Sava Centar“ Beograd

U Beogradu je 18. i 19. maja održan Deseti Međunarodni gerontološki kongres. Kongres je održan u „Sava Centru“, a mreža HumanaS je u okviru svog redovnog sastanka održala sesiju koja je bila posvećena projektu ”Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”. Tema desetog Međunarodnog gerontološkog kongresa je bila „Starenje i ljudska prava“. Kongres je održan u godini jubileja, 45 godina postojanja Gerontološkog društva Srbije, i predstavlja korak ka unapređenju položaja starijih u društvu. U okviru Kongresa preko 200 eksperata, iz Srbije i inostranstva, izložilo je svoje radove iz oblasti gerijatrije i gerontologije time doprinoseći unapređenju znanja iz ovih oblasti.  ...

Read More

Ljudska prava starijih – predavanje na Fakultetu političkih nauka

Nataša Todorović stručni saradnik Crvenog krsta Srbije je u sredu 3. maja održala predavanje za studente treće godine odseka za socijalni rad na Fakultetu političkih nauka. Tema predavanja bila je „Ljudska prava starijih žena i muškaraca“. Predavanje je bilo usmereno na podizanje svesti budućim profesionalcima o konceptu ljudskih prava starijih osoba i rizicima za njihovo ostvarivanje. Studenti su imali prilike da čuju koja su to prava i na koji način možemo unaprediti pravne mehanizme za njihovo ostvarivanje kao i kako omogućiti punopravno učestvovanje starijih u društvu. Pored ljudskih prava starijih žena i muškaraca studentima je objašnjen i pristupa zasnovanom na pravima. Prošlo je sedamdeset godina od usvajanja...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A