Predsednica Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA), Susan Somers posetila je Srbiju u periodu od 16. do 25. maja 2018. godine. Cilj njene posete bio je da se upozna sa radom predstavnika mreže INPEA u Srbiji, Nataše Todorović i dr Milutina Vračevića, iz Crvenog krsta Srbije. Istovremeno, g-đa Somers je imala niz sastanaka na kojima je imala priliku da vidi zalaganja različitih institucija, organizacija i pojedinaca na prevenciji nasilja nad starijima u Srbiji.

17. maja je gospođa Somers bila na sastanku mreže HumanaS i upoznala se sa projektom „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP) koji koordinira Crveni krst srbije u pet država regiona a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta. Na sastanku su predstavljani mikro projekti sprovođeni od strane organizacija civilnog društva u lokalnim zajednicama usmereni na poboljšanje socijalne inkluzije starijih osoba kroz inovativne aktivne aktivnosti, a koji su deo projekta TASIOP.

Istog dana je gospođa Somers prisustvovala i Nacionalnoj  konferenciji „10 godina od stupanja na snagu UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom – put ka punoj primeni“ koju su zajednički organizovali Tim Ujedinjenih nacija (Tim UN za ljudska prava, UN Women, UNDP, ILO, UNFPA) i Ministartsvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u hotelu Metropol u Beogradu.

Gospođa Somers je učestvovala i na Desetom međunarodnom gerontološkom kongresu 18. i 19. maja, na kome je kao jedan od uvodničara govorila o nasilju nad starijim ženama, o tome kako je ovaj fenomen nedovoljno istražen i nedovoljno prepoznat, te da zakoni nisu dovoljno senzitivni da bi u potpunosti zaštitili starije žene. Tokom govora je ona istakla da je civilni sektor u Srbiji vrlo aktivan u zalaganju za novu Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima starijih i pozvala sve relevantne aktere u Srbiji da budu još aktivniji i daju svoj doprinos zagovaranju za novu Konvenciju.

23. maja gospođa Somers je imala sastanak sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, gospođom Brankicom Janković. One su razgovarale o tome koliko su države otvorene za donošenje Nove konvencije o pravima starijih i globalnoj promeni stava u poslednjih deset godina, kao i o planovima za obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima, 15. juna.

24. maja je organizovan sastanak sa Milanom Markovićem i Radošem Keravicom iz Odeljenja za ljudska prava kancelarije Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji. Sastanku su prisustvovali i Nataša Todorović i dr Milutin Vračević a najviše se pričalo o promeni zakonskog okvira koji se tiče oduzimanje poslovne sposobnosti i potrebi da se zaštite pre svega starije osobe koje imaju dijagnostikovanu demenciju.

Što se tiče budućih aktivnosti INPEA u Srbiji, razgovarano je o upitniku koji će poslužiti za prikupljanje podataka o nasilju nad starijima u Srbiji i poređenju sa drugim državama, kao i o planovima za preveniranje nasilja nad starijima u Srbiji i novim partnerstvima na nacionalnom nivou koja će doprineti boljoj zaštiti starijih.