Mesec: jun 2018.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

15. juna 2018. godine je u Svečanoj sali Crvenog krsta Srbije obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Obeležavanje ovog datuma u svetu je započelo 2006. godine na inicijativu Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA). U Srbiji je prvi put ovaj datum obeležen već 2007. godine na inicijativu Crvenog krsta Srbije i mreže HumanaS i od tada se svake godine on obeležava kroz saradnju javnog i civilnog sektora. Ove godine povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama u Crvenom krstu Srbije organizovan je okrugli sto „Zlostavljanje starijih – da li se prepoznaje?“....

Read More

Radionice u Paraćinu i Kruševcu na temu “Ljudska prava starijih i građanski aktivizam”

U okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ održane su dve radionice na temu ljudskih prava starijih i građanskog aktivizma. Prva radionica održana je 4. juna u Crvenom krstu Paraćina, a druga radionica održana je 5. juna u Kruševcu. Na radionici u Kruševcu pored starijih iz Kruševca učestvovale su i starije žene i muškarci iz Ćićevca i mladi volonteri Crvenog krsta Trstenika. Ove radionice deo su planiranih aktivnosti na projektu i predstavljaju nastavak aktivnosti iz prethodnog projekta koji je Crveni krst Srbije realizovao uz podršku Evropske unije i organizacije HelpAge International. Radionice su bile prvi korak u informisanju...

Read More

Blog post na sajtu HelpAge International o TASIOP projektu i mrežama civilnog društva

Organizacija HelpAge International objavila je na svom sajtu članak Nataše Todorović, stručne saradnice Crvenog krsta Srbije, o projektu Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba. Tekst govori o formiranju, širenju i jačanju mreža organizacija civilnog društva za javno zagovaranje kojim se unapređuje kvalitet života i položaj starijih u društvu. Ona piše o uticanju na javne politike, davanju podrške malim lokalnim inicijativama koje se bave socijalnom inkluzijom starijih i  njihovim lokalnim zagovaranjem, kao i o stalnom naporu da se povežu globalni, regionalni, nacionalni i lokalni nivo u borbi za promovisanje pozitivne slike o starenju i starijima i njihovu veću socijalnu uključenosti. Članak...

Read More

Draganova nagrada: Konkurs za najbolji putopis starijih, Beograd

29. maja 2018. godine je u Rimskoj dvorani Biblioteke Beograda održana dodela nagrada i pohvala u okviru IV godišnjeg konkursa za Draganovu nagradu, a koja se bavi putopisima iz pera starijih osoba. Ove, četvrte godine kako se nagrada dodeljuje, na konkurs je stiglo čak 116 radova, čiji su autori iz Srbije, Crne Gore, Grčke i Bosne i Hercegovine. Osam nagrada i pet pohvala dodeljeno je na ovom beogradskom događaju. Nagrade je podelila gospođa Marija Kuka, supruga Dragana Kuke, po kome je nagrada i dobila ime, a koja je i ove godine obezbedila novac za štampanje publikacije, sve nagrade i...

Read More

Druga redovna sednica Saveta Vlade Republike Srbije za pitanja starosti i starenja

Druga redovna sednica Saveta Vlade Republike Srbije za pitanja starosti i starenja održana je u utorak 30. maja 2018. godine u palati Srbije. Jedna od tema ovde sednice bilo je i istraživanje o socijalnoj uključenosti starijih osoba u Srbiji koje je ove godine sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu, za potrebe Crvenog krsta Srbije i mreže HumanaS. U ime Crvenog krsta sednici su prisustvovali: g-đa Vesna Milenović, generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije, g-đa Nataša Todorović, stručna saradnica Crvenog krsta Srbije i stalni član Saveta, kao i dr Milutin Vračević, stručni saradnik Crvenog krsta Srbije i koordinator projekta Inicijativa za...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A