Mesec: jul 2018.

Bilten projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

Preuzmite “TASIOP-Bilten-Br.-9.pdf” TASIOP-Bilten-Br.-9.pdf – Preuzeto 317 puta – 3 MB Preuzmite “TASIOP-Bilten-Br.-8-1.pdf” TASIOP-Bilten-Br.-8-1.pdf – Preuzeto 357 puta – 2 MB Preuzmite “TASIOP-Bilten-Br.-7-.pdf” TASIOP-Bilten-Br.-7-.pdf – Preuzeto 457 puta – 2 MB Preuzmite “TASIOP-Bilten-Br.-6-1.pdf” TASIOP-Bilten-Br.-6-1.pdf – Preuzeto 459 puta – 1 MB Preuzmite “TASIOP-Bilten-br.-5-3.pdf” TASIOP-Bilten-br.-5-3.pdf – Preuzeto 447 puta – 2 MB Preuzmite “TASIOP-Bilten-Br.-4-.pdf” TASIOP-Bilten-Br.-4-.pdf – Preuzeto 440 puta – 997 KB Preuzmite “BILTEN-BR-3-Inicijativa-za-socijalno-uključivanje-starijih-osoba.pdf” BILTEN-BR-3-Inicijativa-za-socijalno-uključivanje-starijih-osoba.pdf – Preuzeto 473 puta – 1 MB Preuzmite “BILTEN br. 2 Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba.pdf” BILTEN-BR-2-Inicijativa-za-socijalno-uključivanje-starijih-osoba.pdf – Preuzeto 516 puta – 1 MB Preuzmite “Bilten-br-1-Inicijativa-za-socijalno-uključivanje-starijih-osoba-1-1.pdf” Bilten-br-1-Inicijativa-za-socijalno-uključivanje-starijih-osoba-1-1.pdf – Preuzeto 463 puta – 1 MB              ...

Read More

Kreativna radionica „Pozdrav iz Beograda“

U petak, 20. jula od 12.00 u Galeriji Miljković u Beogradu održana je kreativna radionica na temu „Pozdrav iz Beograda“. Ova radionica organizovana je u sklopu podrške organizacijama civilnog društva putem malih grantova a u okviru projekta „Inicijtativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ kojim koordinira Crveni krst Srbije, a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta. Organizator radionice je bio Centar za reintegraciju i aktivizam Beograd, u partnerstvu sa Volonterskim servisom Zvezdara, a u okviru mikroprojekta „Radionica nevidljvih“. Kreativna radionica bila je prilika da zainteresovani besplatno, uz pomoć radioničara-volontera, naprave poklon, suvenir ili ukras sa...

Read More

Sloboda da odlučujemo sami

Šta starije osobe govore o svojim pravima na autonomiju i nezavisnost, dugotrajnu i palijativnu negu Ovaj izveštaj predstavlja nastavak dugogodišnjeg zagovaranja za prava starijih i on sadrži pitanja koja su pokrenuta kroz konsultaciju sa 450 osoba iz 24 zemlje, o njihovom pravu na autonomiju, nezavisnost, dugotrajnu i palijativnu negu. U svetlu pruženih odgovora, ovaj izveštaj nudi preporuke vezane za ova prava. Svrha ovog izveštaja je da pruži informacije za diskusiju o ljudskim pravima starijih osoba na nacionalnom nivou a u pripremi za devetu sesiju Otvorene radne grupe o starenju Ujedinjenih nacija (OEWG), na samoj sesiji od 23. do 26...

Read More

Fokus grupa: primarna zdravstvena zaštita starijih u domskom smeštaju

Republički zavod za socijalnu zaštitu je 19. jula 2018. godine u svojim prostorijama u Beogradu organizovao fokus grupu sa predstavnicima relevantnih organizacija i institucija koje se bave starijima. Republički zavod je u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Nišu prethodno sproveo „Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije“, a u sklopu PERFORM programa. Deo ovog istraživanja bili su Crveni krst Srbije, Mreža HumanaS, ISP Evergrin i druge organizacije, institucije i eksperti, pa su oni bili i pozvani da učestvuju u fokus grupi. Cilj ovog sastanka...

Read More

Istraživanje: Socijalna uključenost starijih osoba (65+) u Srbiji

„Socijalna uključenost starijih osoba (65+) u Srbiji“ predstavlja rezultate istraživanja koje je realizovano u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba (TASIOP)“. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta u pet zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Albanija), projektom koordinira Crveni krst Srbije. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i motivisanje starijih za veće uključivanje u sve sfere društva. Merenje socijalne uključenosti/ isključenosti je izazov zahvaljujući njenoj multidimenzionalnoj prirodi i nedostatku standardnih izvora podataka u svim državama i za sve osetljive...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A