Šta starije osobe govore o svojim pravima na autonomiju i nezavisnost, dugotrajnu i palijativnu negu

Ovaj izveštaj predstavlja nastavak dugogodišnjeg zagovaranja za prava starijih i on sadrži pitanja koja su pokrenuta kroz konsultaciju sa 450 osoba iz 24 zemlje, o njihovom pravu na autonomiju, nezavisnost, dugotrajnu i palijativnu negu. U svetlu pruženih odgovora, ovaj izveštaj nudi preporuke vezane za ova prava.

Svrha ovog izveštaja je da pruži informacije za diskusiju o ljudskim pravima starijih osoba na nacionalnom nivou a u pripremi za devetu sesiju Otvorene radne grupe o starenju Ujedinjenih nacija (OEWG), na samoj sesiji od 23. do 26  jula 2018. godine, kao i na budućim sesijama OEWG.

Crveni krst Srbije kao partner HelpAge International i ove godine kao i prošle učestvovao je u konsultacijama. Stariji volonteri Crvenog krsta Srbije njih 48 učestvovalo je u konsultacijama u cilju da se Glas starijih čuje i da niko ne bude izostavljen.

Izveštaj se može daunloudovati ovde:

Preuzmite “Sloboda-da-odlucujemo.pdf” Sloboda-da-odlucujemo.pdf – Preuzeto 132 puta – 2 MB

Preuzmite “Freedom-to-decide-for-ourselves-report-1.pdf” Freedom-to-decide-for-ourselves-report-1.pdf – Preuzeto 122 puta – 1 MB