U četvrtak 26. jula je u Crvenom krstu Srbije održan sastanak članica mreže HumanaS povodom aktuelne javne rasprave o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Članice mreže su raspravljale o sugestijama za izmene i dopune Zakona vezane za starenje i starije, a koje će u ime mreže bile dostavljene zakonodavcu.