U četvrtak, 30, avgusta 2018. godine, Centar za podršku i inkluziju Help net je u prostorijama Gerontološkog centra Beograd – Dom „Bežanijska kosa“ održao skup „Obuka za neformalne negovatelje“ organizovan u okviru projekta „Unapređenje kvaliteta života starijih osoba, koje žive u prirodnom okruženju, kroz unapređenje kvaliteta formalne i neformalne podrške“. Ovaj projekat sproveden je u okviru regionalnog projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ kojim u pet država Zapadnog Balkana koordinira Crveni krst Srbije a uz podršku koju daju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Dvadeset predstavnika organizacija civilnog društva prisustvovalo je prezentaciji.

 

Projekat „Unapređenje kvaliteta života starijih osoba, koje žive u prirodnom okruženju, kroz unapređenje kvaliteta formalne i neformalne podrške“ je imao više komponentni, a jedna od njih odnosila se na kreiranje obuke za neformalne negovatelje. Ova obuka koncipirana je tako da omogući unapređenje kompetencija neformalnih negovatelja u smislu kvaliteta nege koju pružaju, ali i da doprinese njihovoj samozaštiti.

Na skupu je predstavljen program obuke za neformalne negovatelje. Neformalni negovatelji su članovi porodice koji na sebe preuzimaju najveću odgovornost kod negovanja, najčešće žene između 45 i 60 godina koje su supruge, ćerke i snaje.  One pored nege starijeg člana domaćinstva brinu i o ostalim članovima porodice – mužu i deci. Neformalni negovatelji pomažu starijim osobama u kućnim aktivnostima, održavanju lične higijene, kretanju unutar stambenog prostora, odlsaku kod lekara, ali i u komunikaciji sa drugim licima ili korišćenju novca i drugih dobara. Program obuke obuhvata i upoznavanje negovatelja sa zadacima, izazovima ali i načinima samozaštite. U svakom slučaju treba zapamtiti da je dobar negovatelj onaj koji brine o sebi. Jedna od preporuka je zagovaranje za veče prepoznavanje uloge negovatelja i potrebe za njihovom boljom, kontuinuiranom edukacijom.