U subotu, 1. septembra Hrišćansko humanitarno udruženje Hleb života je u prostorijama baptističke crkve u Beogradu održalo je prodajnu izložbu dekorativnih predmeta koje su pravile starije osobe. Ova izložba je bila završni događaj u projektu „Podrška seniorskom aktivizmu kroz razvoj preduzetničke aktivnosti Kreativne radionice Dnevnog kluba za seniore“ a koji je Hleb života sprovodio deset meseci u okviru regionalnog projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP) kojim koordinira Crveni krst Srbije u pet država Zapadnog Balkana a podršku pružaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst.

Cilj projekta Hleba života je bilo podsticanje starijih osoba, članova Dnevnog kluba Hleba života da, uključivanjem u rad Kreativne radionice  stiču  znanja u oblasti krojenja, šivenja  kao osnove dizajna, kao i da se motivišu i pridruže učenju i izradi raznovrsnih predmeta koji će biti dovoljno dobrog kvaliteta da budu ponuđeni za prodaju. Time se povećava socijalna uključenost starijih osoba u lokalnu zajednicu. Prodajna izložba organizovana je uz učešće autora i ponudu širokog spektra dekorativnih predmeta koji su nastajali kroz deset meseci sprovođenja projekta.