Platforma za monitoring socijalne situacije u Srbiji (MONS) čiji su pokretači  Fondacija za razvoj ekonomske nauke i SeConS šesti broj svog magazina posvetila je starenju. Tema broja je „Kako izgleda stariti u Srbiji“, a urednica  broja bila je prof. dr Marija Babović. U ovom broju objavljen je članak koji se odnosi na dugotrajnu negu i koji je deo zagovaranja za donošenje strategije o dugotrajnoj nezi. Autori teksta su Nataša Todorović i dr Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije.

Tekst na srpskom dostupan je na: http://mons.rs/dugotrajna-nega

Tekst na engleskom dostupan je na: http://mons.rs/long-term-care

U istom broju blog-postove objavili su predstavnici mreže HumanaS: Gradimir Zajić, “ Šta posle odlaska u penziju“ i Nada Satarić, „Izostanak međugeneracijske solidarnosti danas, osetiće buduće generacije starijih“