Mirjana Milenković, Predsednica Udruženja Viktorija iz Kragujevca, preminula je u sredu, 5. decembra. Gospođa Milenković bila je jedan od najaktivnijih i najpreduzimljivijih šumadijskih aktivista iz civilnog sektora a Viktorija, osnovana 1991. godine kao građanska inicijativa grupe intelektualaca iz Kragujevca sa ciljem da se suprotstave naglom pogoršanju uslova života u lokalnoj zajednici je tokom godina imala brojne zapažene aktivnosti vezane za starenje i starije osobe. Mreža HumanaS izražava saučešće porodici i sa ponosom podseća na brojne doprinose gospođe Milenković i Udruženja Viktorija borbi za poboljšanje položaja starijih i njihovo uključivanje u društveni život.