U prostorijama EU Info centra, a u organizaciji Crvenog krsta Srbije u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji, 5. decembra 2018. godine održana je panel diskusija: Šampioni volontiranja i ljudskih prava. Tema panel diskusije bila je „Starije osobe i volonterizam“ i kroz nju je spojeno obeležavanje Nedelje ljudskih prava i obeležavanje Međunarodnog dana volontera.

U panel diskusiji su učestvovali volonteri Crvenog krsta Srbije, starije osobe koje su angažovane u organizacijama koje su članice mreže HumanaS i studenti.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije je govorila o volontiranju i njegovom odnosu sa konceptom  ljudskih prava ali i dostojanstvom, koje je osnova na kojoj počiva čitav diskurs o ljudskim pravima. Ona je takođe istakla da na globalnom nivou, a 70 godina nakon usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i uz razne potpisane međunarodne sporazume koji se bave sprečavanjem diskriminacije različitih društvenih grupa po raznim osnovama, i dalje ne postoji međunarodni instrument posvećen zabrani diskriminacije na osnovu godina i zaštiti ljudskih prava starijih osoba. Ona je takođe istakla da uvek treba imati na umu da su stariji izuzetno heterogena društvena grupa koja obuhvata osobe koje su odrastale u potpuno različitim epohama i društvenim kontekstima i da su njihove potrebe, interesovanja i potencijali međusobno veoma različiti. Tretiranje starijih kao homogene grupe vodi do neefikasnih javnih politika i ultimativno ugrožava njihova ljudska prava i dostojanstvo.

Miroslava Matić, starija volonterka Crvenog krsta Srbije je govorila o borbi za ljudska prava starijih od globalnog do lokalnog nivoa govoreći o svom učestvovanju u zagovaračkim aktivnostima za usvajanje Nove Deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima starijih.

Danica Šmic, starija volonterka Crvenog krsta Srbije je govorila o volontiranju u zajednici i svom bogatom, višedecenijskom iskustvu volonterke Crvenog krsta Srbije koja i  u devetoj deceniji života aktivno pomaže starijim osobama u svojoj zajednici da prebrode mnoge životne teškoće i učestvuje u zagovaračkim akcijama.

Nadežda Satarić iz udruženja Amity – Snaga prijateljstva je govorila o volontiranju i građanskom aktivizmu.

Predstavnici Mreže istraživača socijalnih prilika – ISP Evergreen,  prof. dr Mile Milosavljević i prof. dr Dejan Sumrak su govorili o tome kako volontiranje pojačava vidljivost ljudskih prava starijih i tome da se pravo na celoživotno učenje ostvaruje kroz volontiranje. Mlada volonterka Mreže istraživača socijalnih prilika – ISP Evergreen Teodora Hrnjaković je pričala na temu volontiranje i socijalna kohezija.

Miloš Todorović, student antropologije govorio je o volontiranju iz perspektive životnih tokova, podvlačeći da kroz volontiranje on upoznaje volontere pripadnike različitih generacija, različitih profesija i socijalnog konteksta, što mu daje mogućnost da stvari posmatra iz perspektive koju inače ne bi imao. Na ovaj način on izgrađuje sebe kao ličnost i priprema se za budući profesionalni život.