U okviru projekta i redovnih monitoring aktivnosti predstavnik Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović je 20. i 21. decembra 2018. godine u Sarajevu prisustvovala sastanku mreže “Za dostojanstveno starenje”. Sastanak je organizovao partner iz Bosne i Hercegovine NVO Osmijeh. Ovaj dvodnevni sastanak omogućio je članicama mreže iz Bosne i Hercegovine da saznaju nešto više o postignutim rezultatima na regionalnom nivou, kao i o postignutim rezultatima u Srbiji i realizaciji mikrograntova. Predstavnik Crvenog krsta Srbije je predstavio uspehe projekta tokom trogodišnje implementacije.

Članice mreže su takođe mogle da čuju preliminarne rezultate istraživanja koje je sprovedeno u okviru projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”, kao i da se podsete šta znači na pravima i dokazima zasnovano zagovaranje.

Važan deo ovog sastanka bilo je upoznavanje sa Ciljevima održivog razvoja i Agendom 2030, kao i to da je neophodno da se civilini sektor uključi u ove procese tako da niko ne bude izostavljen i da starije osobe budu uključene u sve ove procese i prepoznate u Ciljevima. Na kraju je nekoliko predstavnika mikrograntova prikazalo svoje aktivnosti, izazove i uspehe. U Bosni i Hercegovini se trenutno imlementira ukupno 13 mikrograntova, koji predstavljaju male inicijative za poboljšanje kvaliteta života starijih i njihovu socijalnu inkluziju.

Projekat “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” koordinira crveni krst Srbije u pet država regiona a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog crvenog krsta.