U Podgorici je 17. i 18. januara 2019. godine održana završna nacionalna konferencija projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP) u organizaciji Crvenog krsta Crne Gore koji je koordinirao implementaciju projekta u Crnoj Gori. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović i dr Milutin Vračević koji koordinira celokupnim projektom u pet zemalja zapadnog Balkana. Cilj konferencije bio je da se predstave rezultati projekta, pre svega unapređenje saradnje relevantnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i diskusija o položaju starijih osoba, uslugama koje im se pružaju i planovima za naredni period.

Konferenciju je otvorila Generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, Jelena Dubak koja je istakla da se i Crna Gora suočava sa posledicama demografskog starenja i da trenutno 14% stanovništva Crne Gore starije od 65 godina, sa tendencijom daljeg rasta.  Činjenica je da je ovaj trogodišnji projekat pojačao zagovaračke aktivnosti i stavio starenje na agendu javnih politika.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije, kao predstavnik koordinatora projekta u pet država regiona, je predstavila uspehe projekta u jačanju mreža civilnog društva na Zapadnom Balkanu kako bi doprinele boljoj socijalnoj uključenosti starijih, govoreći o konkretnim aktivnostima u projektu usmerenim na poboljšanje javnih politika ali i osnaživanje samih starijih. Vrlo važan zaključak koordinatora projekta odnosno predstavnika Crvenog krsta Srbije je da je u Crnoj Gori uspešno započeto zagovaranje za ljudska prava starijih upravo kroz ovaj projekat, kao i prepoznavanje zlostavljanja starijih u Crnoj Gori kao problema o kome je potrebno otvoreno pričati, ali i sprovesti istraživanja koja će osvetliti ovaj fenomen i omogućiti da se na osnovu relevantnih i proverljivih podataka kreiraju preporuke za javne politike koje bi omogućile zaštitu starijih od zlostavljanja. Nataša Todorović je takođe govorila i o realizaciji projekta u Srbiji.

Zamenik Zaštitnika građana Siniša Bjeković govorio je o izazovima i primerima dobre prakse u zaštiti starijih u Crnoj Gori.

Na konferenciji su govorili i Predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ivana Bošković, koordinator projekta u Crnoj Gori, g. Igor Jokanović iz Crvenog krsta Crne Gore, Siniša Bjeković, Zamenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predstavnici Centra za socijalni rad Podgorica, organizacije Naše doba, članice mreže Dignitas, Crvenog krsta Italije, Direktor Doma zdravlja Podgorica, Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Zavoda za socijalnu i dečiju zaštitu, Instituta za javno zdravlje, Doma starih „Grabovac“ i Centra za socijalni rad Nikšić

Kraj konferencije je bio posvećen planovima za naredni period, a koji uključuju proširivanje i jačanje zagovaračkih aktivnosti za poboljšanje položaja starijih kako u Crnoj Gori tako i u regionu.

 

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content