Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, donelo je 17.12.2018. godine rešenje kojim se utvrđuje da Čovekoljublje, Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve, ispunjava uslove i standarde za pružanje usluge Pomoć u kući odraslim i starijim osobama na teritoriji Grada Kragujevca i dobijanje licence. Licenca broj 457 je sa rokom važenja od pet godina (od 17.12.2018-17.12.2023).

Gerontodomaćice pružaju sledeće vrste usluga:

1) Pomoć u obezbeđivanju ishrane,
2) Pomoć u održavanju lične higijene,
3) Pomoć u zagrevanju prostorija,
4) Pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba,
5) Posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga,
6) Nabavku i nadgledanje uzimanja lekova i primenu saveta propisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka i odvođenje na lekarske preglede,
7) Pomoć u održavanju higijene prostora.

Sve dodatne informacije u vezi pružanja usluge Pomoć u kući u Kragujevcu možete dobiti u kancelariji Čovekoljublja u Kragujevcu koja se nalazi u zgradi Bogoslovije „Sv. Jovan Zlatousti“ na adresi Vladimira Rolovića br. 1 ili na telefon: 034/371-176 i 371-178