Crveni krst Srbije traži ponude za uslugu eksterne evaluacije projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP) a na osnovu Smernica/ Terms of Reference dokumenta, koji se može skinuti ispod.

Zainteresovani  kandidati/-kinje  treba  da  pošalju  prijavu  do 20. maja 2019. godine u 17 časova na  e-mail: milutin@redcross.org.rs sa nazivom ‘TASIOP project Evaluation ‘ sa sledećim dokumentima, na engleskom jeziku:

  • Opis procesa evaluacije (ciljevi, metodologija, aktivnosti)
  • Predlog budžeta evaluacije
  • Biografija evaluatora/ evaluatorke

Preuzmite “ToR-and-Annexes-1.zip” ToR-and-Annexes-1.zip – Preuzeto 332 puta – 14 MB