Jedna od najvažnijih aktivnosti projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba (TASIOP) koji je sprovođen od februara 2016. godine do maja 2019. godine u pet država regiona, a u koordinaciji Crvenog krsta Srbije, je bilo pružanje podrške lokalnim inicijativama socijalne inkluzije starijih. 62 mikroprojekta u pet država su implementirana tokom deset meseci na lokalnom nivou, sa podrškom za inovativne aktivnosti kojima su starije žene i muškarci uključivani u zajednicu na različite načine. Publikacija Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba: uspesi i naučene lekcije prikuplja iskustva stečena kroz implementaciju ovih projekata i donosi preporuke nastale kroz zagovaračke aktivnosti partnera tokom tri godine implementacije projekta. Ova publikacija objavljena je na šest jezika: engleskom, srpskom, albanskom, bošnjačkom, makedonskom i crnogorskom i ona se u elektronskoj formi može na svim jezicima pronaći u sekciji „Izveštaji i publikacije“ našeg sajta:

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba: uspesi i naučene lekcije