Mental Health of Informal Caregivers

Authors: Milutin Vračević, Nataša Todorović, Dejana Stanisavljević, Nataša Milić

Preuzmite “MHoIC-eng-003.pdf” MHoIC-eng-003.pdf – Preuzeto jednom – 2 MB


Na ničijoj zemlji-rodno zasnovano nasilje nad starijim ženama (65+) u Republici Srbiji

Autori: Nataša Todorović, Milutin Vračević, Marija Babović, Biljana Stepanov, Bojana Matejić i Bosiljka Đikanović.

Preuzmite “na nicijoj zemlji” na-nicijoj-zemlji-web.pdf – Preuzeto 211 puta – 29 MB


 

Mentalno zdravlje neformalnih negovatelja

Autori: Milutin Vračević, Nataša Todorović, Dejana Stanisavljević, Nataša Milić

Preuzmite “mantalno zdravlje neformalnih negovatelja” Ment-zdravlje-neformalnih-negovatelja-web.pdf – Preuzeto 206 puta – 3 MB


 

 

Međugeneracijska solidarnost između porodice i države

Autori: Nataša Todorović, Milutin Vračević, Dejana Stanisavljević, Nataša Milić

Preuzmite “Međugeneracijska-solidarnost-izmedju-porodice-i-drzave.pdf” Međugeneracijska-solidarnost-izmedju-porodice-i-drzave.pdf – Preuzeto 322 puta – 7 MB


 

Starenje i digitalna uključenost – polazna studija sa preporukama

Autori: Nataša Todorović, Milutin Vračević, Goran Bašić, Nataša Miljković, Branka Matijević

Preuzmite “Starenje-i-digitalna-ukljucenost-web.pdf” Starenje-i-digitalna-ukljucenost-web.pdf – Preuzeto 584 puta – 2 MB


 

Vodič za korišćenje e-usluga

Autori: Nataša Todorović, Milutin Vračević, Goran Bašić, Nataša Miljković, Branka Matijević

Preuzmite “Vodic-za-koriscenje-e-usluga.pdf” Vodic-za-koriscenje-e-usluga.pdf – Preuzeto 542 puta – 4 MB

 


 

Međugeneracijska razmena u Republici Srbiji

Autori: Milutin Vračević, Nataša Todorović, Gradimir Zajić, Lidija Kuzmanov

Preuzmite “Medjugeneracijska-razmena-u-Republici-Srbiji-.pdf” Medjugeneracijska-razmena-u-Republici-Srbiji-.pdf – Preuzeto 348 puta – 3 MB


 

 

Starenje u gradovima – izazovi savremenog društva

Autori: Brankica Janković, Nataša Todorović, Gradimir Zajić, Milutin Vračević

Preuzmite “starenje-u-gradovima-izazovi-savremenog-drustva-ebook.pdf” starenje-u-gradovima-izazovi-savremenog-drustva-ebook.pdf – Preuzeto 328 puta – 3 MB


 

Socijalna uključenost starijih osoba (65+) u Srbiji

Autori: Marija Babović, Katarina Veličković, Stefan Stefanović, Nataša Todorović, Milutin vračević

Preuzmite “Socijalna-ukljucenost-starijih-u-Srbiji-E-knjiga.pdf” Socijalna-ukljucenost-starijih-u-Srbiji-E-knjiga.pdf – Preuzeto 754 puta – 7 MB


 

Položaj starijih na selu

Autori: Brankica Janković, Gradimir zajić, Milutin Vračević, Nataša Todorović

Preuzmite “Polozaj-starijih-na-selu.pdf” Polozaj-starijih-na-selu.pdf – Preuzeto 511 puta – 5 MB


 

introduction

Introduction to Ageing and Human Rights of Older People – Pilot Research Sturdy on Financial Elder Abuse

Authors: Nevena Petrušić, Nataša Todorović, Milutin Vračević

Preuzmite “Introduction-to-ageing-and-human-rights-of-elder-people.pdf” Introduction-to-ageing-and-human-rights-of-elder-people.pdf – Preuzeto 504 puta – 3 MB


 

uvod-u-starenje-i-ljudska-prava-naslovna

Uvod u starenje i ljudska prava starijih – pilot studija o finansijskom zlostavljanju starijih

Autori: Nevena Petrušić, Nataša Todorović, Milutin Vračević

Preuzmite “Uvod_u_starenje_i_ljudska_prava_starijih.pdf” Uvod_u_starenje_i_ljudska_prava_starijih.pdf – Preuzeto 559 puta – 3 MB


 

dcpt-naslovna

 

Dobro čuvana porodična tajna – zlostavljanje starijih osoba

Autori: Brankica Janković, Nataša Todorović, Milutin Vračević

Preuzmite “Dobro-cuvana-porodicna-tajna.pdf” Dobro-cuvana-porodicna-tajna.pdf – Preuzeto 517 puta – 7 MB


 

Nasilje nad starijim osobama: Studija o nasilju u porodici

Autori: Prof. dr Nevena Petrušić, Nataša Todorović, dr Milutin Vračević

Preuzmite “NASILJE_NAD_STARIJIM_OSOBAMA.pdf” NASILJE_NAD_STARIJIM_OSOBAMA.pdf – Preuzeto 336 puta – 962 KB


 

briga-i-nega-za-starije1

Preuzmite “BRIGA-I-NEGA-ZA-STARIJE-OSOBE-U-LOKALNOJ-ZAJEDNICI-Prirucnik.pdf” BRIGA-I-NEGA-ZA-STARIJE-OSOBE-U-LOKALNOJ-ZAJEDNICI-Prirucnik.pdf – Preuzeto 492 puta – 3 MB


 

community-based-care-and-support-for-the-elderly1

Preuzmite “COMMUNITY-BASED-CARE-AND-SUPPORT-FOR-THE-ELDERLY-TOOLKIT.pdf” COMMUNITY-BASED-CARE-AND-SUPPORT-FOR-THE-ELDERLY-TOOLKIT.pdf – Preuzeto 463 puta – 2 MB


 

jacanje-prava-starijih1

 

Preuzmite “Jacanje-prava-starijih-Serbian.pdf” Jacanje-prava-starijih-Serbian.pdf – Preuzeto 487 puta – 839 KB