Mesec: maj 2020.

Crveni krst Srbije – aktivnosti tokom epidemije COVID-19

U toku vanrednog stanja Crveni krst Srbije pružao je pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva. Ova pomoć obuhvatala je različite usluge od direktne pomoći  u hrani i higijeni, do pomoći volontera prilikom kupovine, nabavke lekova ili pomoći prilikom upotrebe bankomata…. ali i kroz novouspostavljene telefonske linije za pružanje informacija, psihološke prve pomoći i psihosocijalne podrške. U periodu od 17. marta do 10. maja 2020. godine volonteri i osobe profesionalno zaposlene u Crvenom krstu u Republici Srbiji, povodom aktuelne pandemije COVID-19, realizovali su 352.904 akcije pomoći ka pojedincima. Na teritoriji 161 grada/opštine 2.823 volontera Crvenog krsta su dala svoj doprinos na suzbijanju...

Read More

Čovekoljublje – aktivnosti tokom epidemije COVID-19

Čovekoljublje, Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve, je tokom vanrednog stanja nastavilo da pruža uslugu Pomoć u kući odraslim i starijim osobama u Kragujevcu i okolini. Po izbijanju epidemije, preduzete su sve preventivne mere zaštite kako korisnika tako i zaposlenih gerontodomaćica koje su podrazumevale obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica, kao i smanjeno zadržavanje kod korisnika. U okviru projekta „Jačanje dobrobiti starijih osoba“, koji Čovekoljublje sprovodi u saradnji sa organizacijom Brot für die Welt i Federalnim ministarstvom za socijalnu politiku, zdravlje, negu i zaštitu potrošača Republike Austrije, obustavljene su sve zajedničke aktivnosti, radionice i kursevi računara za starije osobe dok...

Read More

Help Net – aktivnosti tokom epidemije COVID-19

Za vreme vanrednog stanja usled pandemije COVID-19, Centar za podršku i inkluziju Help Net je bio veoma aktivan u oblasti informisanja građana iz proverenih izvora o temama od značaja za njihov život, rad i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Svi kanali komunikacije su stavljeni na raspolaganje u svrhu informisanja građana/ki a otvoreni su i novi kanali, poput Viber zajednice Help net info podrška. Posebna pažnja je bila posvećena starijim građanima i mladima koji su bili posebno pogođeni kriznom situacijom. S tim u vezi, Help Net je i tokom virusa SARS-CoV-2 nastavio da pruža uslugu Pomoć u kući za stara...

Read More

Caritas Srbije – aktivnosti tokom epidemije COVID-19

Caritas je u svim opštinama u kojima redovno pruža usluge kućne nege nastavio to da radi i tokom pandemije COVID-19. Sve usluge su koordinirane sa nadležnim lokalnim samoupravama i realizovane uz poštovanje maksimalnih mera zaštite kako zaposlenih, tako i korisnika. Gde god i koliko god je to bilo moguće pored redovnih usluga, korisnicima je obezbeđena zaštitna oprema i materijal za dezinfekciju. Volonteri Caritasa su u više mesta obezbedili prikupljanje, nabavku i dostavu osnovnih prehrambenih...

Read More

ISP Evergreen – aktivnosti tokom epidemije COVID-19

U novonastaloj situaciji, zbog rizika obolevanja od Covida 19,  proglašenog vanrednog stanja i ograničenog kretanja,  ISP EVERGRIN je svoje aktivnosti prilagodio datim okolnostima.  Izazov je bio da se (a)  održi  Klub kao osnovna  aktivnost za  druženje i međugeneracijsku  razmenu  u novonastalim okolnostima i (b) kreiraju nove mogućnosti  za aktivnosti u kontekstu vanrednog stanja. Rešenje je pronađeno u uspostavljanju  virtuelne  zajednicu na Skype platformi za druženje, međugeneracijsku razmenu  i podršku u vanrednom stanju. Zainteresovanima za učešće u aktivnostima koji nemaju znanja i veštine za korišćenje ove platforme obezbeđena je  mentorska podrška mlađih kolega. Prvi  razgovor i druženje u virtuelnom Klubu...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A