Od 1. do 31. marta 2020.g. Servis je imao ukupno 448 korisnika.

Ukupan broj angažovanih volontera za mesec mart je 39. Od toga: 21 volontera je angažovano na aktivnostima u kućnim uslovima (kućne posete i pomoć i podrška starijim, nemoćnim, licima sa invaliditetom i porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju)-9 u uslovima vanrednog stanja.

U Savetovalištu za pojedince i porodicu 5 volontera su pružali usluge psihosocijalne podrške putem telefona, 9 volontera je realizovalo različite radionice do proglašenja vanrednog stanja, 6 volontera se angažovalo u poslovima podrške kancelariji. Neke volonterke/i su bile angažovane u više aktivnosti/usluga VSZ.

Realizovano je ukupno 610,00 sati volonterskog rada i ukupno 388 socijalnih usluga, od toga 210,50 sati u kućnim uslovima (184 socijalnih usluga), 189,50 sati stručnog volontiranja u Savetovalištu za pojedince i porodice (190 individualnih usluga), 50,00 sati u realizaciji programskih aktivnosti (10 i 4 edukacije radionica), i 160,00 sati kao podrška u kancelariji.

Ukupan broj korisnika usluga VSZ u martu mesecu je 448, od tog broja u kućnim uslovima 40 dobija redovne volonterske usluge podrške u svakodnevnom funkcionisanju, 180 usluge psiho-socijalne podrške, pomoć pravnika za ostvarivanje socijalnih prava i za oblast porodično-pravne zaštite, 88 su koristili programe radionica i 140 edukacija (za volontere u vanrednom stanju).

Od 1. do 30. aprila 2020.g. Servis je imao ukupno 231 korisnika.

Ukupan broj angažovanih volontera za mesec april je 22. Od toga: 11 volontera je angažovano na aktivnostima u kućnim uslovima (kućne posete i pomoć i podrška starijim, nemoćnim, licima sa invaliditetom i porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju). U Savetovalištu za pojedince i porodicu 5 volontera su pružali usluge psihosocijalne podrške putem telefona, 3 volontera su realizovali edukativne putem skajpa u uslovima vanrednog stanja, 3 volontera se angažovalo u poslovima podrške kancelariji i 1 volonterka na pripremi radioničarskog materijala za kreativne radionice i polone Servisa u kućnim uslovima. Neke volonterke/i su bile angažovane u više aktivnosti/usluga VSZ.

Realizovano je ukupno 680,00 sati volonterskog rada i ukupno 353 socijalne usluge, od toga 250,00 sati u kućnim uslovima (153 socijalnih usluga), 315,00 sati stručnog volontiranja u Savetovalištu za pojedince i porodice (192 individualnih usluga), 15,00 sati u realizaciji programskih aktivnosti (8 radionica putem skajpa),20 sati priprema radioničarskog materijala u kućnim uslovima i 80,00 sati kao podrška u kancelariji.

Ukupan broj korisnika usluga VSZ u aprilu mesecu je 231 , od tog broja u kućnim uslovima 41 dobijalo je redovne volonterske usluge podrške u svakodnevnom funkcionisanju, 180 usluge psiho-socijalne podrške, pomoć pravnika za ostvarivanje socijalnih prava i za oblast porodično-pravne zaštite i 10 edukativnih radionica (Škola engleskog i Škola kompjutera za seniore putem skajpa).