Mesec: jun 2020.

Održana online konferencija „Siromaštvo u periodu pandemije Covid-19 virusa i u post-kriznom periodu u Republici Srbiji“

Online konferencija pod nazivom „Siromaštvo u periodu pandemije Covid-19 virusa i u post-kriznom periodu u Republici Srbiji“ održana je 20. maja 2020. godine sa ciljem da ukaže na najznačajnija iskustva iz prakse stečena tokom perioda pandemije, kao i da otvori dijalog o preporukama za period koji sledi. Konferenciju je organizovao Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uz podršku Švajcarske Konfederacije.   Održana online konferencija „Siromaštvo u periodu pandemije Covid-19 virusa i u post-kriznom periodu u Republici Srbiji“...

Read More

Prevencija nasija nad starijim ženama (EmPreV)

U okviru projekta “Osnaživanje starijih žena: prevencija zlostavljanja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)” u prostorijama Crvenog krsta Sombora organizovane su dve fokus grupe čiji je cilj bio da se prikupe informacije o nasilju nad starijim ženama. Svaka grupa imala je po deset učesnica, u prvoj su bile osobe starije od 65 godina, a u drugoj grupi bile su žene starosti od 30 do 64 godina starosti. Tokom razgovora u okviru fokus grupa prikupljeni su podaci od žena različitih generacija o nasilju nad starijim ženama, koliko je ovaj fenomen rasprostranjen, da li znaju neki primer nasilja...

Read More

OBELEŽAVANJE 15. JUNA, MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD STARIJIM OSOBAMA

Dan borbe protiv nasilja nad starijima ove godine će Crveni krst Srbije i mreža HumanaS obeležiti u okviru društvenih mreža. Zbog još uvek aktuelne epidemije COVID-19 ove godine serijom video izjava starijih osoba i međunarodnih eksperata iz oblasti ljudskih prava starijih i prevencije nasilja nad starijima, objavljivanih na društvenim mrežama tokom cele nedelje javnosti ponovo skrenuti pažnja na ovaj problem i važnost delovanja čitavog društva da se on reši. Kako su i mediji ključni faktor u promeni svesti i iskorenjivanju predrasuda i stereotipa koji dovode do nasilja i zlostavljanja, tako bi bilo značajno da u informativnim emisijama televizija sa...

Read More

Istraživanje „Praćenje faktora rizika po zdravlje neformalnih negovatelja u Republici Srbiji“ predstavljeno je u našoj Avliji održivog razvoja u Bogatiću.

U Bogatiću su u sredu 10 juna predstavljeni rezultati istraživanja “Praćenje faktora rizika po zdravlje neformalnih negovatelja u Republici Srbiji”. Istraživanje je sprovedeno uz podršku Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku. Opšti cilj istraživanja bio je da se sagledaju uticaj i efekti neformalne nege na fizičko i mentalno zdravlje negovatelja/ca i da se izrade preporuke za planiranje i razvoj javnih politika kojim bi se poboljšao kvalitet života i promovisalo unapređenje zdravlja neformalnih negovatelja/ica, ali i koje bi omogućile da njihov rad bude vidljiviji, kao i njihov doprinos dugotrajnoj nezi. Nega i briga za članove porodice...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A