U okviru projekta “Osnaživanje starijih žena: prevencija zlostavljanja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)” u prostorijama Crvenog krsta Sombora organizovane su dve fokus grupe čiji je cilj bio da se prikupe informacije o nasilju nad starijim ženama. Svaka grupa imala je po deset učesnica, u prvoj su bile osobe starije od 65 godina, a u drugoj grupi bile su žene starosti od 30 do 64 godina starosti.

Tokom razgovora u okviru fokus grupa prikupljeni su podaci od žena različitih generacija o nasilju nad starijim ženama, koliko je ovaj fenomen rasprostranjen, da li znaju neki primer nasilja nad starijim ženama u svojoj sredini. Takođe žene su govorile o tome zašto se nasilje ne prijavljuje, ko su najčešći nasilnici i šta su rizici koji dovode do nasilja. Vrlo važan deo fokus grupe bila je diskusija o tome na koji način sistem iIi različiti delovi sistema štite starije žene ili ne štite i šta je to što treba unapredili da bi se starije žene zaštitile.

Zaključak je svakako da socijalna uključenost u aktivnosti zajednice može da bude preventivni faktor, ali takođe i edukacija starijih žena o tome kako prepoznati nasilje i kome prijaviti.

Ovaj projekat realizuje su u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom i Institutom za istraživanje konflikta iz Austrije, a finansiran je od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj.

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content