U okviru projekta “Inovativne usluge za starije u lokalnim zajednicama” (I-CCC)/ Addressing and preventing care needs through innovative community care centers (I-CCC Project) održan je početni (Kick off) sastanak partnera, putem interneta, 3. novembra 2020. godine. U pitanju je međunarodni projekat koji će trajati tri godine i koji će se realizovati u Austriji, Srbiji i Crnoj Gori. Ovaj projekat se implementira uz finansijsku podršku Evropske unije, kao i Austrijske razvojne agencije ADA.

Prvom regionalnom on-line sastanku u okviru projekta je prisustvovalo 18 predstavnika partnerskih institucija i organizacija. Sastanak je organizovan kako bi se svi partneri uključeni u projekat upoznali i detaljnije informisali o budućim aktivnostima i planom rada.

Cilj projekta je unapređenje položaja starijih osoba sa dijagnostikovanom demencijom i unapređenje kvaliteta života neformalnih negovatelja koji brinu o starijim osobama. Prva faza obuhvata istraživanje i mapiranje potreba, ciljnih grupa, kao i edukaciju neformalnih negovatelja, volontera. Takođe je planirana i primena novih tehnoloških rešenja, dok se druga faza projekta odnosi na kasniju primenu razvijenog modela u praksi i evaluaciju kao deo procesa daljeg zagovaranja usklađivanja javnih politika sa potrebama ove dve grupe. U okviru daljih aktivnosti planirane su fokus grupe i 34 intervjua u Pirotu i Somboru, kao deo prikupljanja podataka i procene potreba.

Projektom koordinira Austrijski Crveni krst, a u svim zemljama uključena su i po dva lokalna ogranka, u Srbiji to su Crveni krst Sombora i Crveni krst Pirota a partner na projektu je i Republički zavod za socijalnu zaštitu. Za kreiranje i realizaciju projekta u Srbiji su zaduženi Nataša Todorović i Milutin Vračević.