Crveni krst Srbije i Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) su 30. novembra organizovali međunarodnu online konferenciju pod nazivom „Mentalno zdravlje neformalnih negovatelja.
Konferenciji je prisustvovalo 53 učesnika, odnosno predstavnici različitih agencija: Ujedinjenih nacija, HelpAge International, Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima, predstavnici Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Referentnog Centra za psihooscijalnu podršku Međunarodne federacije, predstavnici Nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, predstavnici različitih institucija u Republici Srbiji, predstavnici civilnog društva, kao i predstavnici Crvenog krsta Srbije.

Na konferenciji su govorili Nevena Šović iz UNFPA, prof. dr Nataša Milić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Nataša Todorović i dr Milutin Vračević. Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja koje je sprovedeno tokom jula i avgusta meseca 2020. godine, sa ciljem da se sagleda uticaj i efekat neformalne nege (pre svega tokom epidemije COVID 19) na mentalno zdravlje negovatelja/ica ali i kako bi se izradile preporuke za planiranje i razvoj javnih politika kojim bi se poboljšao kvalitet života i negovatelja i osoba kojima je nega potrebna. Neformalni negovatelji igraju centralnu ulogu u pružanju dugotrajne nege u svetu, procenjuje se da između 70% i 95% dugotrajne nege pružaju članovi porodice, rođaci, prijatelji i komšije.

U istraživanju Crvenog krsta Srbije učestvovalo je 798 osoba iz 41 opštine u Srbiji. Starost anketiranih neformalnih negovatelja/ica se kretala od 18 godina, koliko je imao/la najmlađi negovatelj/ica, do 92 godine, koliko je imao/la najstariji. Najveći broj neformalnih negovatelja/ica brine o jednoj osobi (84.9 %), 12.6% brine se o dve osobe, o tri ili više osoba vodi brigu 2,6% osobe.

Rezultati istraživanja pokazuju:

  • Blaga depresija je bila zastupljena kod 11.2% neformalnih negovatelja/ica, a umerena depresija kod 8.6% ispitanika. Sedam posto neformalnih negovatelja/ica je bilo u teškoj depresiji.
  • Tokom pandemije neformalnim negovateljima/icama najpotrebnija je bila zaštitna oprema (32%) informacije (29,3%). Dok je potrebu za dodatnom pomoći imalo 18.5% neformalnih negovatelja/ica a sredstva za higijenu su bila potrebna kod 14.8% neformalnih negovatelja koji su bili ispitanici.
  • Takođe, 67.3% sada više strahije za zdravlje svoje i/ili negovane osobe.
Neformalni negovatelji lošije samoprocenjenog zdravlja, koji neguju osobu većeg stepena zahtevnosti i zavisnosti u obavljanju bazičnih aktivnosti svakodnevnog života, sa nedovoljnim finansijskim sredstvima za podmirivanje potreba negovane osobe i dužim trajanjem dnevne nege imaju veće ukupno opterećenje.

Preporuke su: Formalno prepoznavanje neformalnih negovatelja kao partnera u sistemu usluga dugotrajne nege bez kojih ovaj sistem ne bi mogao da funkcioniše; razvijanje većeg broja i proširivanje spektra formalnih usluga sistema dugotrajne nege, uz povećanje njihove dostupnosti; razvijanje usluga predaha; omogućiti edukaciju neformalnih negovatelja.

Preporuke za COVID-19: Dostupnost jasnih i uvremenjenih informacija; intervencije tokom krize COVID-19 pokazuju da na svim nivoima treba obezbediti da formalni i neformalni negovatelji/ce imaju odgovarajuću zaštitnu opremu i zaštitna sredstva koja će njih i osobe o kojij brinu da zaštite od potencijalne infekcije; potrebno je omogućiti psihološku prvu pomoć i psihosocijalnu podršku neformalnim negovateljima, kako putem interneta i telefona (gde nekad nemaju potrebnu privatnost); kontinuirana obuka za neformalne negovatelje/ice treba da sadrži i elemente upravljanja kriznim situacijama, kako bi se usvojile tehnike samozaštite i zaštite.

U budućnosti će telemedicina omogućiti da se smanji opterećenost neformalnih negovatelja/ica, to je posebno značajno tokom epidemije i vanrednog stanja. Takođe, treba promovisati volontiranje, međugeneracijsku i intrageneracijsku solidarnost kao esencijalne odgovore na demografske promene i evoluirajuće potrebe sve starijeg stanovništva.
PDF publikaciju možete pronaći na linku.
Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content