HHU Hleb života je u okviru programa „Socijalne usluge za starije ljude, promovisanje aktivnog starenja i podrška“ a u okviru aktivnosti Mreže za podršku porodicama sa dementnim članom organizovao niz aktivnosti kao što su savetovlište, radionice, infopult, sastanci članica Mreže.

Hleb života je u oktobru oranizovao nekoliko sastanaka, radionica , telefonsko savetovalište za podršku negovateljima obolelih od demencije a koje su sprovodili tim neuropsihijatra, radnog terapeuta i medicinske sestre specijaliste za psihijatrijske pacijente iz udruženja “Destigma”.

Uspostavljen je infopult kao jedna od prvih aktivnosti Mreže na kom se negovatelji obolelih od demencije mogu informisati o postojećim programima partnera u mreži, samoj bolesti, načinu prepoznavanja, lečenju i slično.

Infopult je otvoren svake srede 15h-17h u prostorijama Hleba života, u Brsjačkoj 28, telefon za informacije je 060 553 5896; i petkom u prostorijama Volonterskog servisa Zvezdara, Bulevar Kralja Aleksandara 395, kontakt 011-2864 426.
Hleb života je organizovao dve radionice za negovatelje dementnih osoba. Prvoj radionici su prisustvovali stručnjaci iz udruženja “Destigma” koji su bili usmereni na upoznavanje sa negovateljima dementnih osoba, prikupljanje anmnestičkih i heteroanamnestičkih podataka, procenu potreba negovatelja i obolelih, kao i povećavanje motivacije i podrške i na toj radionici je prisustvovalo 6 negovatelja. Na kraju susreta podeljeni su paketi higijene i pelena za odrasle.

Na sledećoj radionici prisustvovala su dva bračna para od kojih je po jedan negovatelj a drugi oboleli, koju je vodio radni terapeut iz udruženja “Destigma“ jedan na jedan sa obolelom osobom, paralelno sa radionicom u kojoj su učestvovali njihovi negovatelji. Sadržaj ove radionice bio je usmeren na psihosocijalnu podršku i edukaciju negovatelja dementnih osoba, grupnu psihoterapiju, individualni rad sa negovateljima i radnu terapiju za osobe obolele od demencije.

(Izvor:The Actuary)

Radionice odnosno savetovališta se održavaju svake druge srede u prostorijama Hleba života od 16h-18h u Brsjačkoj 28, telefon za prijavu je 060 553 5896. U decembru su planirane radionice za 2.12. I 16.12.

Nakon navedenih radionica predstavnici „Hleba života“, „Volonterskog servisa Zvezdara“ i medicinskog osoblja udruženja “Destigma” su održali sastanak sa ciljem evaluacije potreba negovatelja dementnih osoba i planiranja budućih radionica na osnovu pomenutnih potreba.

Hleb života je učestvovao u istraživanju udruženja „Amity“ koje je imalo za cilj da ispita zadovoljstvo radom Savetovališta za negovatelje osoba koje pate od demencije u Beogradu, Čačku i Kragujevcu.