Hrišćansko humanitarno udruženje „Hleb života“ je usled pandemije moralo da svoje aktivnosti prilagodi na način na koji bi one bile najsigurnije za sve. Ovakva situacija je imala za rezultat smanjenje broja aktivnosti i promene u radu.

(Izvor: Hleb života)

Međutim, udruženje Hleb života je u decembru 2020. godine i početkom 2021. godine pružalo pomoć sugrađanima u meri u kojoj je to bilo moguće.

Jedna od važnih komponenti je klub Topli kutak, a aktivnosti u okviru kluba su, iako neposrednog druženja i okupljanja grupa samopomoći nije bilo, bile omogućene korišćenjem digitalnih oblika komunikacije i rada online. Organizovan je i sastanak Koordinacionog tela.

Zapažanja i mišljenje samih članova kluba Topli kutak o izvodljivosti rada online izuzetno su pozitivna. U skladu sa tim, dok epidemiološka situacija ne dozvoli drugačije, predložen je i rad svih grupa ansambla na ovakav, za deo članova, tehnološki nov način.

U narednom periodu Hleb života će raditi upitnik za vrednovanje rada u svim segmentima rada sa starima i planirana je obuka seniora kluba Topli kutak da koriste Zoom aplikaciju za svoje aktivnosti, dok situacija sa COVID-19 ne dozvoli ponovno okupljanje.

Udruženje Hleb života uzelo je učešće i na Novogodišnjem humanitarnom bazaru  sa radovima svoje kreativne radionice kako bi dali skroman doprinos na datom humanitarnom bazaru koji je organizovao Volonterski servis Zvezdara 18. decembra na opštini Zvezdara.