REDpreneur je dvogodišnji program koji finansira Austrijska razvojna agencija i koji će podržati društva Crvenog krsta i socijalne preduzetnike u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi i Južnom Kavkazu da razviju uspešne i održive projekte u svrhu poboljšanja pristupa i samog kvaliteta usluga zdravstvene i socijalne zaštite u svojim državama.

Ovaj program za razvoj poslovnih veština nudi online akademiju za obuku (koja počinje već 25. februara) gde učesnici mogu dalje da razvijaju svoje preduzetničke veštine i rade na svojoj poslovnoj ideji.

Ako su organizacije zainteresovane da se pridruže ovom programu, mogu poslati kratak e-mail na redpreneur@redcross.at kako bi izrazile svojo interesovanje za ovaj program, ako je moguće do srede 17. februara.

Zatim će ih kontaktirati osoba iz Austrijskog Crvenog krsta koji će od njih tražiti da odgovore na kratki upitnik o svojoj poslovnoj ideji.

Za više informacija posetite veb stranicu REDpreneur na: https://redpreneur.org/.  Dokument sda informacijama o programu možete preuzeti sa sajta ili sa sledećeg linka:

https://roteskreuzat.sharepoint.com/:b:/s/oerk/ic/EUiSDO28OItBgJm637G658oB3Lxv1PwEAUA737tYJhAAAw?e=VmphGY