Mesec: mart 2021.

Regionalni (UNECE) forum – Okrugli sto 4.1 Ciljevi održivog razvoja i COVID-19 – Kako podaci i statistika mogu pomoći da odgovor na krizu (obnova) bude bolji?

Regionalni forum o Ciljevima održivog razvoja održao se od 10. do 18. marta 2021. godine online i sadržao 12 virtuelnih okruglih stolova koji su se održali od 10. do 16. marta 2021. godine, nakon čega su sledile plenarne sednice foruma 17. i 18. marta 2021. godine. Regionalni forum za 2021. takođe, je dao prostor za niz diskusije u 20+ pratećih događaja (side event). Stručna saradnica Crvenog krsta Srbije, psihološkinja Nataša Todorović, je članica Upravnog tela Regionalnog mehanizma za angažovanje organizacija civilnog društva (https://unece-rcem.eu/rcem-concept-note/), predstavlja organizacije koje se bave starijim osobama, i odabrana je od strane NVO da izjavu u...

Read More

Za poštovanje prava starijih tokom pandemije

U toku je projekat koji organizacije Amity, koji se sprovodi u saradnji sa Caritas Sremska Mitrovica, a realizuje se u periodu februara-jula 2021. godine. Projekat je podržan od strane Vlade Švajcarske u okviru programa „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. U Srbiji je, prema proceni Republičkog zavoda za statistiku od 31. decembra 2019. godine, živelo 6.926.705 stanovnika a među njima je bilo i 1.451.818 (20,96%) osoba sa 65 i više godina. Pandemija izazvana virusom COVID-19 pogodila je stanovništvo, privredu i sve sisteme zaštite na globalnom nivou, pa i u Srbiji. Među...

Read More

Prihvatilište za odrasle i starije „Sveti Joakim i Ana“ u Kragujevcu počelo sa radom

Prihvatilište za odrasle i starije “Sveti Joakim i Ana”, koje se nalazi u Kragujevcu zvanično je u januaru počelo sa radom. Osnivač navedenog prihvatilišta je Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve Čovekoljublje.  Prihvatilište je namenjeno odraslim i starijim licima u kriznim situacijama, beskućnicima i prosjacima, kojima je indikovan smeštaj u ovakvu ustanovu socijalne zaštite. Svrha smeštaja u Prihvatilište je zadovoljavanje osnovnih potreba pojedinca ili porodice kojima je potrebno neodložno osigurati bezbednost u kriznim situacijama.         Smeštaj u Prihvatilište se organizuje u saradnji sa nadležnim centrima za socijalni rad. Prihvatilište je opremljeno za prijem ukupno 10 korisnika. Usluge smeštaja...

Read More

Hrišćansko humanitarno udruženje „Hleb života“ kroz program brige o starijima

Hrišćansko humanitarno udruženje „Hleb života“ u vreme globalne pandemije pruža stanovnicima direktnu pomoć kroz angažovanje članova udruženja na terenu. Pomoć obuhvata više vrsti aktivnosti koje su prepoznate kao važne za pomoć i podršku starijim osobama koje su ugrožene trenutnom situacijom. Hleb života je u proteklim mesecima pomogao više osoba da se prijave za vakcinaciju, a samo u januaru je  prema uputstvima Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu pružio pomoć u prijavljivanju 10 korisnika za imunizaciju od virusa Covid19. Dok su geronto domaćice Hleba života u januaru prema redovnom rasporedu pružale usluge pomoći u kući za 26 korisnika. Kroz program brige...

Read More

Aktivnosti organizacije Hleb života kroz program „Briga o starijima“ u mesecu februaru 2021.

Organizacija Hleb života u programu sadrži i oblast u kojoj se bavi temam koje se odnose na brigu o starijim osobama. Ovu oblast pokrivaju kroz više aktivnosti koje su prepoznaze kao neophodne za pomoć starijim osobama na teritoriji grada Beograda. Kao deo aktivnosti ove organizacije postoji pomoć u kući i psiho-socijalna podrška, u okviru koje su u februaru gerontno domaćice redovno obilazile korisnike pomoći u kući. Usluge ovog tipa su pružane za 24 starija sugrađanina na teritorijama opština Vračar, Zvezdara, Palilula, Voždovac i Rakovica. Obzirom na povećane potrebe za geronto domaćicama,Hleb života je u toku februara sproveo obuku za tri gerontodomaćice,...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A